Hack for Heritage

Tid och plats:

5-7 oktober in Visby

Vad händer när människor från vitt skilda kompetensområden möts och skapar fritt utifrån kulturarvsdata? Hack for Heritage är ett tillfälle för dig som vill utforska nya användningar för det digitala kulturarvet. Hur kan berättelser och spår från vår gemensamma historia omformas till något spännande, smart eller viktigt för oss idag? Välkomna till underbara Visby den 5-7 oktober för att skapa både digitalt och analogt tillsammans med andra.

Arrangerande organisation/er:

Riksantikvarieämbetet, Kulturarvsinkubatorn, Musikverket och Nordiska Museet

Länk till projekt/arrangör:

 www.raa.se/hackforheritage

 

Hack for Heritage

Time and place:

October 5-7 in Visby

Short description:

What happens when people with different skills from different professions meet and start to work on heritage data? Hack for Heritage is an opportunity for people who wants to discover different usages of digital heritage data. How can stories and traces from our common past create something exiting, smart or important for the society today? Welcome to the lovely city Visby on the 5-7th October to create both digital and analogue together with others.