Genom projektet "Kulturarvet - nyckeln till framtiden" kommer kulturarvet att lyftas upp i Region Gävleborg genom en rad aktiviteter i ett program som löper under hela 2018 under rubrikerna Upptäck, Upplev, Uppskatta. Foto: (CC BY)

Kulturarvet – nyckeln till framtiden

Tid och plats:

Invigning 13 januari 2018. Därefter löpande aktiviteter under hela året på olika platser i hela Gävleborgs län.

Kort beskrivning projektet:

Kulturarvet kommer att lyftas upp genom en rad aktiviteter i ett program som löper under hela 2018 under rubrikerna Upptäck, Upplev, Uppskatta. Målsättningen är att göra såväl det materiella som det immateriella kulturarvet känt och nå nya målgrupper. Aktiviteterna kopplar till områdena delaktighet, hållbarhet, skydd och innovation.

Arrangerande organisation/er:

Länets kommuner, museer, hembygdsrörelsen, skolor, Folkteatern, Symfoniorkestern, lokala aktörer och arrangörer, Kulturutvecklingsavdelningen med konsulenter, producenter inom musik, konst, dans, film, integration och teater, länsstyrelsen, ideella föreningar m.fl.

Länk till projekt/arrangör:

Kultarv2018

Sociala medier:

https://www.facebook.com/kultarv2018

Cultural heritage – the key to the future

Time and Place:

Inauguration the 13 of January 2018. Activities all around the year in differents places in the Region of Gävleborg.

Short description:

The Cultural Heritage will be enlightened, through an event program during 2018 under the headlines Discover, Experience, Appreciate. The aim is to make people aware of cultural heritage, the material as well as the intangible and to reach new target groups. Participation, sustainability, preservation and innovation are the key Words.