Sätra Brunns grundare – en europeisk historia

Tid och plats:

Planerad deadline 1 september 2018, kanske för lansering under Kulturarvsdagen 2018.

I Sätra Brunn, Sala, Västmanland, Sweden & online

Kort beskrivning av aktiviteten

En del av Brunnsmuseets skriftserie om Sätra Brunns historia vill vi tillägna Sätra Brunns grundare, Samuel Skragge och Urban Hjärne. Dessa herrar kan kopplas till inte mindre än tio europeiska länder! Vi vill berätta om hur en kurort blir till – genom influenser från stora delar av Europa. Skriften (upp till tio sidor) kommer bli den första som utges på både svenska och engelska.

Arrangerande organisation/er:

Brunnsmuseet Sätra Brunn.

Länk till projekt/arrangör:

http://brunnsmuseet.se/

https://www.instagram.com/brunnsmuseet/

The founders of Sätra Brunn – a European story

Time and Place:

 

Short description:

As a part of Brunnsmuseet’s writing series about Sätra Brunn’s history, we will tell the story of the founders Samuel Skragge and Urban Hjärne. This men are somehow connected to ten different European countries. We will tell the story that made Sätra Brunn the place we know today through an European perspective. The paper will be the first in the series released in both Swedish and English.