Logotyp för Europaåret för kulturarv 2018
Logotyp för Europaåret för kulturarv 2018.(CC BY)

Om Europaåret för kulturarv 2018

Europaåret är ett EU-initiativ för att betona kulturarvets betydelse för den kulturella mångfalden och interkulturell dialog. Året ska också fokusera på kulturarvets bidrag till ekonomin och som en viktig del i EU:s förbindelser med andra länder.


Tanken är att året ska fungera som en gemensam kommunikationsplattform för att belysa redan pågående och planerade projekt men också ett avstamp nya transnationella kulturarvsprojekt i Europa. Kulturdepartementet har gett Riksantikvarieämbetet i uppdrag att samordna i Sverige

Mål:

 • Främja kulturell mångfald, interkulturell dialog och social sammanhållning
 • Framhäva kulturarvets ekonomiska roll för de kulturella och kreativa sektorerna (inbegripet små och medelstora företag) samt för den lokala och regionala utvecklingen.
 • Betona kulturarvets roll för EU:s yttre förbindelser, bland annat för konfliktförebyggande, försoning efter konflikter och återuppbyggnad av kulturarv som förstörts.
 • Lyfta upp och belysa projekt och evenemang som särskilt engagerar unga människor liksom kvalitativa kulturarvsprojekt i samarbete med till exempel myndigheter, besöksnäring, näringsliv, organisationer, regioner, institutioner, förbund etc.

 

Barn och unga är särskilt prioriterade under året. Foto: Europakommisionen (CC BY)

Fokusområden:

Inom ramen för Engagemang, Värde, Skydd och Innovation har tio olika områden utsetts som särskilt angelägna:

 1. Gemensamt europeiskt kulturarv,
 2. Kulturarv i skolan,
 3. Ungdom för kulturarv,
 4. Ny användning av byggt kulturarv,
 5. Turism och kulturarv,
 6. Vård av kulturarvet,
 7. Hotat kulturarv,
 8. Immateriellt kulturarv,
 9. Kulturarv för alla och
 10. Vetenskap och kulturarv

Vad kommer du att upptäcka under Europaåret för kulturarv? – kort film med svensk text.

Bakgrund

Kulturarvet blev en prioritering för EU med den europeiska agendan för en kultur 2007. År 2014 betonade rådet de sociala och ekonomiska fördelarna i sina slutsatser om kulturarvet som en strategisk resurs för ett hållbart Europa. I juli samma år antog Europeiska kommissionen meddelandet mot en integrerad strategi för kulturarvet för Europa. Det betonade också möjligheter för EU-länder och aktörer att samarbeta närmare över gränserna för att säkerställa att kulturarvet bidrar mer till hållbar tillväxt och sysselsättning. I maj 2017 fattade EU beslut om ett inrättande av Europaåret för kulturarv 2018.

Har du frågor om Europaåret? Se kontakt i toppen på sidan.