Logotyp för Europaåret för kulturarv 2018

Europaåret för kulturarv – aktiviteter

2018 står kulturarvet i hela Europa i fokus. EU-initiativet ”Europaåret för kulturarv 2018” lyfter pågående och planerade evenemang och projekt men är även tänkt att vara ett avstamp för nya transnationella samarbetsprojekt. Här hittar du de medverkande aktiviteterna.

Riksantikvarieämbetet är samordnare för Europaåret för kulturarv 2018. Vill du läsa mer om vad initiativet syftar till, vad vårt uppdrag innebär och förstås hur du kan anmäla egna aktiviteter – så hittar du all information under Aktuella frågor och uppdrag.

Du kan också läsa mer på Europeiska kommissionens webbplats: European Year of Cultural Heritage 2018.

Medverkande evenemang och aktiviteter

Efterhand som anmälningarna kommer in presenteras de här:

  • Vi väntar på de första anmälningarna…