Foto: (CC BY)

Färgforum 2019

Färgforum hölls i Sundsvall den 1112 april och arrangerades av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Sundsvalls kommun, Göteborgs universitet, Hantverkslaboratoriet, Statens Fastighetsverk och Byggnadsvårdsföreningen. Temat var hållbarhet och årets forum lockade inte mindre än 80 deltagare från hela Sverige.

Föredragen behandlade materialval och hantverksskicklighetens betydelse vid konservering, rekonstruktion, restaurering, underhåll och färgproduktion. Perspektiven som visades upp kom från såväl statlig, regional och kommunal nivå, myndigheter och privata företag, men också flera olika yrkesgrupper. Ett axplock redovisas här:

  • Anne Braun, konservator verksam i Västernorrland inledde med bevarandeteorierna som dagens konserveringsetik bygger på.
  • Målaren Anders Björklund gav deltagarna en virtuell rundvandring i några av Sundsvalls trapphus och interiörer, där framtagning av original och efterföljande rekonstruktionsmåleri var den röda tråden.
  • Vicki Wenander, byggnadsantikvarie med eget konsultföretag delade skickligt upp färgindustrins utveckling i en pre-och post-petroleumålder med en avslutande vädjan om ett mera hållbart sätt att (målnings-)behandla vårt gemensamma kulturarv.
  • Forskaren Arja Källbom presenterade sin kravlista på färg, där tre karaktärsdrag ändamålsenlighet, hållbarhet och skönhet särskilt betonades.
  • Dan Hanssen, färgproducent och representant för linoljeföreningen gav en historisk tillbakablick på användningen av linolja och zink i färgtillverkning och visade på missförstånd och feltolkningar som kan uppstå i EU-förordningars kölvatten när dagens miljökrav formuleras.

Diskussionerna efter inläggen och vid minglet i samband med kvällens middag i stadshusets spegelsal handlade mycket om att tillgång och efterfrågan på råvaror och kompetens är viktiga utmaningar i en framtid där hållbarhet inte bara får styras av kortsiktiga effektiviseringskrav.
Konferensen avslutades med en stadsvandring i vårsolsdränkta stenstaden och deltagarna skildes åt med kommande års Färgforum i sikte. Förslag om plats och tema tages tacksamt emot av arrangörerna/projektgruppen för färgforum.

 

Relaterade dokument (1)