Foto: (CC BY)

Färgforum 2019

Årets tema: Hållbarhet – hur definierar olika aktörer hållbarhet när det gäller färg, rekonstruktion och dokumentation?

Tid och plats: 11–12 april 2019, Sundsvall (Stadshuset, Stora torget)

Årets Färgforum lyfter frågan vad alla vi, som arbetar med färg i bebyggelse, egentligen menar när vi talar om hållbarhet. Bindemedel, lösningsmedel, tillsatser och pigment – traditionellt eller modernt – diskuteras ofta utifrån hållbarhetsaspekt, men vad betyder det för resultaten av undersökningar och genomförda restaureringsprojekt i vårt avlånga land?

Torktider, emissioner och miljöhänsyn, är exempel på argument som gärna lyfts fram för eller emot val av slutlig åtgärd och material.

Hantverksskicklighet och kunskap om teknik och material är avgörande för att kunna bedöma ommålningsintervall, livscykel, applicering, återbehandlingsbarhet och inte minst hantering vid bortagning av tidigare färgskikt.

Länk till anmälningssidan: https://www.delegia.com/app/netattm/attendee/page/85990.
Sista anmälningsdag är torsdagen den 28 mars.

Preliminära programpunkter

Hållbara materialval och dokumentation vid konservering i fallet Ramsele kyrka
Anne Braun, Västernorrlands museum & David Pettersson, Hifab

Hållbara färger och metoder i vanliga hyreshus – hur tänker vi?
Maria Lorentzi, Stadsholmen

En målarmästare berättar
Anders Björklund, BW måleri

Hållbara material och metoder i statliga byggnadsminnen – en ständig avvägning
Kersti Lilja, Riksantikvarieämbetet

Zink i linoljefärg – hållbar materialkunskap?
Dan Hansen, Linoljeföreningen

Hållbar förvaltning i fallet Arresten
Pär Bohjort, Statens fastighetsverk

Hållbarhetstankar inför operans ombyggnad
Elisabet Jermsten, Statens fastighetsverk

Hållbara material – en utmaning för utbildningar
Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård

Nyanser av hållbarhet – aspekter på färg och måleri
Arja Källbom, Hantverkslaboratoriet

Det sätt som vi målar och hanterar vårt kulturarv idag är ohållbart!
Vicki Wenander, Wenanders

Exkursionspromenad i Sundsvall: Johanna Ulfsdotter guidar runt i bl.a. bemålade trapphus.

VÄLKOMNA!

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Kulturmiljövård