Foto: Matthew Murdock och Darrel Birkett (CC BY)

Färgforum 2019

Årets tema: Hållbarhet – hur definierar olika aktörer hållbarhet när det gäller färg, rekonstruktion och dokumentation?

Tid och plats: 11–12 april 2019 i Sundsvall

Årets Färgforum lyfter frågan vad alla vi, som arbetar med färg i bebyggelse, egentligen menar när vi talar om hållbarhet. Bindemedel, lösningsmedel, tillsatser och pigment – traditionellt eller modernt – diskuteras ofta utifrån hållbarhetsaspekt, men vad betyder det för resultaten av undersökningar och genomförda restaureringsprojekt i vårt avlånga land?

Torktider, emissioner och miljöhänsyn, är exempel på argument som gärna lyfts fram för eller emot val av slutlig åtgärd och material.

Hantverksskicklighet och kunskap om teknik och material är avgörande för att kunna bedöma ommålningsintervall, livscykel, applicering, återbehandlingsbarhet och inte minst hantering vid bortagning av tidigare färgskikt.

Mer information kommer framöver.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Kulturmiljövård