Här är några exempel på otradionellt måleri. Är kulturvården rustad att ta hand om representativa konstverk för framtida generationer? Foto: (CC BY)

Färgforum 2021

Välkomna till Färgforum 2021, den 20–21 maj. Vi håller fast vid det planerade temat från 2020 års inställda konferens, Otraditionellt måleri, men på grund av rådande pandemi kommer det i år att bli en digital konferens.

Färgforum 2021 arrangeras den 20–21 maj 2021 av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Göteborgs universitet (Institutionen för kulturvård och Hantverkslaboratoriet), Statens fastighetsverk och Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Tema: Otraditionellt måleri

Vi vill belysa frågor om det moderna, det tillfälliga och vad vi väljer att skydda i fråga om icke-traditionella spår. Vi hoppas på diskussioner kring hur vi hanterar moderna färgytor och dagens måleri där exempelvis materialtekniska förutsättningar kan bli en utmaning för bevarandet. Moderna färgtyper och den konventionella användningen av dessa kommer att lyftas. Vad vet vi om miljöaspekter, beständighet, underhållbarhet och kvalitet hos moderna färgtyper?

Flera graffitikonstverk har under senare år varit uppe för diskussion om ”k-märkning”. Hur tänker konstnären kring materialval? Vilka utmaningar ställs vi inför när något som från början varit tänkt som tillfälligt sedan ska bevaras? Är kulturvården rustad att ta hand om representativa konstverk för framtida generationer?

Anmälan

Anmäl dig här: https://delegia.com/app/netattm/attendee/page/102603.

Länk till mötet i Zoom skickas ut till anmälda deltagare under onsdagen den 19 maj, eller därefter om du anmäler dig senare. Har du anmält dig, men inte fått något mejl – det kan ha hamnat i din skräppost. Kolla där först, innan du hör av dig till oss.

Preliminärt program

Torsdag 20 maj kl. 13.00–16.40

Tema dag 1: Graffitti
Moderatorer: Mathias Strömer, Riksantikvarieämbetet & Hélène Hanes, Statens fastighetsverk.

13.00 | Välkommen till Färgforum
Eric Fugeläng, Riksantikvarieämbetet & Anneli Palmsköld, Göteborgs universitet hälsar välkomna.

13.10 | Mellan föreställande och abstraktion
Camilla Boström, konstnär.

S Camilla E Boström/SCEB är designer (MFA) och konstnär och jobbar mest med väggmålningar i offentlig miljö. Projekten ser olika ut. Ibland jobbar hon mot en brief med tydlig färgskala och motivval och ibland får hon jobba helt fritt beroende på var motivet skall placeras. Som designer har hon bakgrund inom glas, keramik, textil, mönster och mode. Och som konstnär teckning och måleri. Materialet är inget hinder, det är idéer och visioner som är drivkraften. Hon tar hänsyn till den miljö och det sammanhang konsten visas i .

13.40 | Graffiti on sculpture: the extraordinary tales of people’s interaction with artworks
Stavroula Golfomitsou, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet (på engelska).

The presentation will discuss different types of graffiti found on artworks and the effect they have on perception of the artwork and corrosion of the material. The main focus will be on artworks made of metal alloys, both painted and unpainted and methods to investigate ways of cleaning them.

14.10 | Paus

14.25 | Att bevara det tillfälliga
Paulina Öquist Haugen, Norrbottens museum & Tobias Barenthin Lindblad, Dokument press.

Graffiti och gatukonst är ofta tillfälliga och högst kortlivade uttryck i stadsrummet. Platsens invånare deltar genom att gestalta sin livsmiljö, i många fall utan tillstånd. De flesta av dessa verk försvinner inom dagar eller veckor. Några överlever några år, och ytterst få i mer än fem år, och får snart klassikerstatus. På flera platser i Sverige finns det över trettio år gamla graffitimålningar, gjorda i konstformens barndom. Bör dessa bevaras, eller strider det mot denna konstforms själva idé? Om de ska bevaras, hur ska det gå till; byråkratiskt, tekniskt, materialmässigt? Om detta berättar Paulina Öquist Haugen, etnolog på Norrbottens museum i Luleå och Tobias Barenthin Lindblad, redaktör på bokförlaget Dokument Press och mångårig skribent och föreläsare i ämnet.

14.55 | Klotterkyrkan: Färgstarka budskapare i skymundan
Petter Jansson, Regionmuseet Skåne.

En mängd inskriptioner, meddelanden, ”graffiti”, har under årens lopp observerats i skånska kyrkor. Regionmuseet Skåne driver sedan flera år projektet ”Klotterkyrkan” som dokumenterar graffiti i kyrkomiljöer mellan 1000-tal och nutid. Flera stiftsprojekt i Skåne under senare år har bland annat i vård- och underhållssammanhang intresserat sig för ”kyrkograffiti”. Föredraget är tänkt att utifrån några exempel, med tonvikt på målad/tecknad graffiti, uppmärksamma och legitimera ”graffiti” som kulturhistoriskt värdefullt källmaterial samt diskutera  bevarande utmaningar.

15.25 | Paus

15.40 | En lägesrapport från FoU-projektet A critical assessment of Wall Painting Conservation in Sweden, vid Kulturvård, Göteborgs universitet
Austin Nevin, Courtauld Institute of Art, London (på engelska).

The conservation of wall painting in Sweden is the Focus of the RAA funded FOU project coordinated by the University of Gothenburg. Uniting the triage of expertise in Art Conservation, Conservation Science and Art History, the project aims to critically examine risks facing wall paintings in Sweden. Drawing on research ranging from Medieval Wall Paintings to Contemporary Street Art, the project brings an international perspective to the field, and considers challenges in terms of training and conservation practice.

15.50 | Arbetarrörelsens muralmålningar: föga kända och utsatta
Margaretha Ståhl

Arbetarrörelsens muralmålningar finns främst i Folkets Hus och Folkets Parker men även i andra arbetarrörelselokaler. Tidsmässigt ligger tyngdpunkten på folkhemsperioden men den konstnärliga traditionen inleddes tidigare och förekommer även nu. Teknik och material varierar men motiven visar arbetarnas liv genom deras arbete, kamp och fritid i en horisontell berättelse.

16.15 | Samtal om intryck från dagen
Hélène Hanes, Statens fastighetsverk.
Mathias Strömer, Riksantikvarieämbetet.
Maria Höijer, Göteborgs universitet.

16.35 | Avslutande ord för dagen

16.40 | Dag 1 avslutas

     

Fredag 21 maj kl. 9.00–12.15

Tema dag 2: Konservering & byggnadsvård
Moderatorer: Tom Sandström, Riksantikvarieämbetet & Maria Höijer, Göteborgs universitet.

9.00 | Välkommen till dag två

9.05 | Examining and Analysing Postwar Pigments and Paint
Austin Nevin, Courtauld Institute, London (på engelska).

The analysis of modern paint and binding media is essential for suitable conservation – and poses unique challenges for the scientist and conservator due to the plethora of new materials found in paints, and the many additives and stabilisers. The degradation of binders and reactions of pigments have significant impacts on conservation and motivate the need for analysis as part of conservation planning.

9.30 | Malematerialer i krig og fred, med fokus på interiører 1930–1945
Barbro Wedvik, NIKU.

Ustabil råvaretilgang under og etter verdenskrigene gjorde linolje og andre viktige malematerialer vanskelig tilgjengelig. Hva var konsekvensene av den begrensede materialtilgangen for malerfaget? Alternative tilgjengelige materialer ble tatt i bruk og nye ble utviklet.  Kvalitet og brukervennlighet på produktene varierte mye, men en del nyvinninger viste seg godt egnet.

9.55 | Paus

10.10 | Högblankt och lösningsmedelsburet – rekonstruktion av Kulturhusets arkitektoniska måleri
Vicki Wenander, Wenanders AB.

Under 2019 och 2020 genomgick Kulturhuset i Stockholm en omfattande upprutning av de tekniska systemen. Samtidigt fräschades inredning och ytskikt upp i offentliga utrymmen. Ett av de bärande karaktärsdragen hos interiören är kontrasten mellan rå betong och högblankt bemålade ytor, ett uttryck som till viss del gått förlorat under 50 år sedan byggnaden uppfördes. Därför kom restaureringsåtgärderna i den kulturhistoriskt högt klassade byggnaden att bland annat fokusera på värnandet av kvarvarande ursprungsbemålning och rekonstruktion av förlorade målningsytor. Uppgiften kom att bli både utmanande och givande, med fokus på den pedagogiska uppgiften, färgarkeologi i arkiven och på plats samt med en viss portion uthållighet. Här berättas om processen och hanteringen av de bemålade (och de obemålade) ytorna under projektet. I mars 2021 tilldelades projektet Kasper Salinpriset, med motiveringen att betydelsen av öppenhet, föränderlighet och publik närhet revitaliserats, utan att arkitekterna kompromissat kring ursprungsbyggnadens värden.

10.35 | Når den eneste løsning er afmontering af en bygningsdekoration – valg af moderne og kommercielle materialer til konservering
Conny Hansen & Anja Liss Petersen, Nationalmuseet Danmark.

Dette oplæg handler om de valg en konservator må tage omkring metoder og materialer, når man skal udføre en meget utraditionel konserveringsopgave. Oplægget tager udgangspunkt i to case-stories, hvor vi udfører konserveringen med moderne bygningsmaterialer kombineret med traditionelle materialer indenfor konservering. Udover valg af materialer vil vi forholde os til de udefrakommende faktorer så som den politiske dagsorden.

11.00 | Paus

11.15 | Tilgangen til konservering af Gernes´ udsmykning af trappeopgangen, Havnegade 25, København. (1990)
Anna Katrine Hansen, Nationalmuseet Danmark.

Konserveringen af Gernes´ udsmykning i Havnegade 25 giver et eksempel på udfordringer man kan møde i forbindelse med konservering af en udsmykning i det offentlige rum. Med inspiration fra ”Modern Art: Who cares”, reflekteres der over begrebet autenticitet og nødvendigheden af at tænke forskelligt fra gældende konserverings normer og retningslinjer.

11.40 | 1970-tal i 1700-talet: Reflektion kring färgsättning i Scenkonstmuseet, kv. Kusen i Stockholm
Hélène Hanes, Statens fastighetsverk.

Hur värdesätter vi ett senare måleri, som inte har samma dignitet som ett måleri från exempelvis 1800-talet? Det gäller både materialmässigt och kulörmässigt. Kulörerna är ofta helt annorlunda än dem som många antikvarier vanligtvis arbetar med i en skyddad byggnad. Det är en pedagogisk uppgift att förklara en tidsperiod som du själv har upplevt och som du kan ha starka åsikter om, men som du ändå måste förhålla dig till.

11.55 | Samtal kring autenticitet och moderna material
Stefan Fickler, Svenska byggnadsvårdsföreningen.
Hélène Hanes, Statens fastighetsverk.

12.10 | Avslutande ord

12.15 | Konferensen avslutas