Foto: (CC BY)

Om Färgforum

Nätverket Färgforums syfte är att med gemensamma krafter bidra till utveckling och kunskapsuppbyggnad inom området färgarkeologi.

Färgforum är en mötesplats och ett nätverk för yrkesverksamma som arbetar med färg och färgundersökningar som skapades 2009.

Då skickade Riksantikvarieämbetet ut en enkät till företag, institutioner och enskilda yrkesutövare som beställer, utför eller bedömer färgarkeologiska undersökningar. Av svaren framkom ett stort intresse för en plattform där de olika yrkesgrupperna som direkt eller indirekt arbetar med färgundersökningar kan mötas och utbyta erfarenheter och kunskaper.

Detta ledde till bildandet av Färgforum, där vi nu genomfört ett flertal konferenser med olika teman.

Vill du vara med i nätverket?

Vill du vara med på Färgforums e-postlista för information om kommande aktiviteter inom nätverket? Kontakta Kathrin Hinrichs Degerblad. En särskild grupp finns även på Kulturvårdsforum, en mötesplats på nätet.

Nästa Färgforum

Färgforum 2019 kommer att hållas någon gång under april–maj 2019. Mer information kommer framöver.