Förtjänstmedalj

Förtjänstmedaljen har sedan 1981 delats ut till en eller flera personer som gjort stora insatser inom kulturmiljövården. Medaljen delas ut i samband med Riksantikvarieämbetets årliga Höstmöte.

Roozbeh Janghorban och Thorbjörn Enberg från Harads tilldelades förtjänstmedaljen 2016. Tillsammans har de tillgängliggjort Harads kulturhistoria och flätat samman bygdens förflutna med dess nutid. Medaljerna delades ut på Riksantikvarieämbetets Höstmöte på Nalen i Stockholm den 9 november.

Motivering: ”för att ni genom ert nyfikna samarbete och gemensamma engagemang för Harads kulturhistoria visat att alla, oavsett bakgrund, kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige”.

 

 

Tidigare vinnare

Calle Eklund tilldelades förtjänstmedaljen 2015 ”för att ha förnyat det ideella arbetet om framför allt Hedemoras kulturarv genom att använda digital teknik och därigenom gjort bygdens kulturhistoria känd i vida kretsar”.

Gudrun Norstedt tilldelades förtjänstmedaljen 2014 ”för att ha berikat vårt vetande om Västerbottens kulturarv och genom sitt författarskap lyft fram ett brett spektrum av Norrlands kulturhistoria, från kustens sågverkssamhälle till inlandets kyrkstäder och det samiska kulturarvet.”

Hélio Ricardo Duarte tilldelades förtjänstmedaljen 2013 ”för arbetet med att sprida kunskap om Göteborgs kulturhistoria och oförtrutet inspirera unga som äldre att berätta en mångfacetterad historia på ett nydanande och gränsöverskridande sätt.”

Bengt Spade tilldelades förtjänstmedaljen 2012 “för arbetet med att dokumentera svensk industrihistoria, genomsyrat av stor kunskap, berättarkraft och pedagogisk förmåga.”

Göran Gudmundsson tilldelades förtjänstmedaljen 2011 “för arbetet som initiativtagare, föregångsman och ledande inom landet att öka och sprida kunskapen om vården av det byggda kulturarvet och för att ha stimulerat tillverkningen av äldre byggprodukter som möjliggjort för husägare att återskapa miljöer och interiörer.”

  • Skriven av: Eva Fadeel
  • Publicerad: 21 november 2011
  • Uppdaterad: 21 november 2017