Interiör från Nalen med publik i förgrunden
År 2016 var Höstmötet på Nalen. I år välkomnar vi dig dit igen. Foto: (CC BY)

Höstmöte 2022

På årets höstmöte blickar vi framåt och reflekterar över hur kulturarv bidrar till att samhället utvecklas när omvärldens händelser och den digitala omställningen påverkar oss alltmer.

Riksantikvarieämbetets höstmöteskonferens 2022 arrangeras på Nalen mitt i centrala Stockholm. Sista anmälningsdag för att delta på plats är nu stängd, men du är varmt välkommen att delta online.

När: Konferens 16–17 november samt kvällsmingel 15 november
Hur
: På plats och digitalt (Hybridmöte)
Var: Nalen i Stockholm, och  kvällsmingel på WTC Stockholm.
Anmälan: Registrera din anmälan här

Läs mer om deltagaravgifter och sista anmälningsdag nedan.

Om årets tema

Temat “Mötas i förändring” handlar om hur vi med mod, öppenhet och nyfikenhet möter utmaningarna i kulturarvsarbetet. 

Samhällets aktörer ställs allt oftare inför nya och oförutsebara händelser. Ett krig har brutit ut i Europa och demokratier är under press. I post-pandemin har vi anpassat oss till nya förutsättningar och lärt oss att ta tillvara möjligheterna  samtidigt som vi hanterar både nya och gamla utmaningar.

Samtidens kulturarvs­arbete har också förändrats, liksom hela aktörskartan. Genom samverkan agerar vi dagligen för att söka samstämmigheter, överbrygga olikheter och hitta hållbara lösningar.

Vilka är de nya förutsättningarna?

Under Höstmötet 2022 vill vi reflektera över erfarenheter i det nya kulturarvsarbetet, blicka framåt och lyfta frågor som:

  • På vilka sätt möjliggör kulturarvet för samhället att utvecklas och hur kan kulturarvsarbetet agera stöd för samhället i dessa tider av ständiga utmaningar?
  • Vad behöver vi aktörer för att kunna agera mer pådrivande och effektivt och bli starkare tillsammans?
  • Hur kan kulturarvsarbetets digitala omställning göra skillnad i samhället?
  • Var står vi om tio år och hur når vi dit?

Du får som vanligt möta inspirerande föredragshållare som bidrar med olika perspektiv på aktuella frågor i kulturarvsarbetet. Programmet med hålltider är preliminärt och fylls på efterhand.

Läs mer i årets program

Nu har anmälan öppnat

Konferensavgiften är 600 SEK inklusive moms för dig som vill delta digitalt.

Vill du delta på plats på Nalen är avgiften 1 400 SEK inklusive moms. I priset ingår fika och två luncher samt föreläsningen och minglet kvällen före konferensen. Det går även att välja tillvalet middag på kvällen den 16 november för dig som är på plats för 700 SEK, se mer information på anmälningssidan.

Det går inte att anmäla sig till valda delar av konferensen för reducerad avgift.

Studenter inskrivna vid institution kan delta till rabatterat pris: 300 SEK inklusive moms för digitalt deltagande och 800 SEK inklusive moms. Antalet studentplatser är begränsat.

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag för att delta på plats är den 2 november. Vill du delta digitalt så kan du anmäla dig fram till konferens start.

Anmäl dig här

Registrera din anmälan och dina uppgifter här

Har du tidigare fyllt i en intresseanmälan för kommer du även att få påminnelse om att registrera, via e-post.

Personuppgifter (GDPR): I samband med att du anmäler dig samlar Riksantikvarieämbetet in och behandlar personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: