Talare 2018

Här kan du läsa om årets talare och andra medverkande på scen under Riksantikvarieämbetets Höstmöte.

Mer om temat och inramningen för årets program kan du läsa om på programsidan. Ytterligare namn och fler detaljer om talarna kommer även att fyllas på efterhand som programmet blir klart.

Keynotes

Årets keynote-föreläsare och deras fokus under Höstmötet:

Foto: Fredrik Streiffert (CC BY)

Ida Östenberg, antikhistoriker

Bildning som demokratiprojekt i en splittrad tid

Ida Östenberg är forskaren, författaren, skribenten och twittraren som på bred front argumenterar för de långa tidsperspektivens betydelse – för samhällsutvecklingen och för våra förutsättningar att hantera vår tids stora utmaningar. Med exempel från antikens Grekland och Rom belyser och analyserar hon samtiden, med särskilt intresse för demokrati, nationalism, kampen om det historiska minnet och betydelsen av bildning.

Ida Östenberg är verksam vid Göteborgs universitet, som docent i antikens kultur och samhällsliv. Hennes arbete för att nå en bredare publik är en av anledningarna till att hon i år tilldelats ”Stora historiepriset”.

Efter Ida Östenbergs keynote följer ett samtal där även Carl Heath och Henrik Berggren deltar.

Carl Heath.Foto: Fredrik Streiffert (CC BY)
Henrik Berggren.Foto: Fredrik Streiffert (CC BY)

Läs mer: Om Ida Östenberg |Twitter:@IdaOstenberg‏ | Ida Östenberg vinner stora historiepriset
Om Carl Heath | Twitter:@carlheath 
Om Henrik Berggren | Henrik Berggren på Facebook

Foto: Fredrik Streiffert (CC BY)

Jenny Lönn, kommunikationsstrateg

Från information till upplevelse. Kulturarvets potential att bidra till socialt hållbar utveckling

Världen blir alltmer komplex. Samtidigt är efterfrågan på tydlighet större än någonsin. Vad innebär detta för kulturarvets potential att bidra i en socialt hållbar samhällsutveckling? Prime är internationellt verksamma inom omvärldsanalys, förändringsarbete och tillväxtstrategi.

Kunderna är vanligtvis företag och organisationer med strikt fokus på lönsamhet, vilket allt oftare innefattar hållbarhet. Nu är det vi med intresse för samhällsutveckling och kulturarv som är kunden, och Jenny Lönn ska ge oss framgångsfaktorer för hur vi bäst väcker engagemang kring kulturarvets roll i vår föränderliga tid.

Jenny Lönn leder Primes grupp för hållbarhetskommunikation och utvecklar kommunikationsstrategier åt kunder inom vitt skilda sektorer. Hennes keynote följs upp tillsammans med Riksantikvarie Lars Amréus och Jörgen Peters, länsråd i Halland.

Jörgen Peters, Jenny Lönn, Lars Amréus och moderator Evelina Wahlqvist.Foto: Fredrik Streiffert (CC BY)

Läs mer:
Om Jenny Lönn | Om Prime Twitter:@PrimeSweden
Om Lars Amréus | Twitter: @Riksantikvarie
Om Jörgen Peters | Twitter:@jorgen_peters

Foto: Fredrik Streiffert (CC BY)

Sada Mire, arkeolog och författare

Transforming times: a personal journey in moving humanity

Denna föreläsning hålls på engelska

Sada Mire came to Sweden as an unaccompanied child refugee. In her keynote, Sada will talk about how her journey in time and space impacted the way she sees the past, the present and the future. Sada’s way to exploring Somali and African history was a journey that started first with understanding Swedish heritage, history and current-day society. She will discuss journeys and progress that shaped her and her views on social sustainability, time and heritage.

Sada Mire är gästprofessor vid Leiden Universitet i Nederländerna och i dag den enda aktiva somaliska arkeologen i Somalia och Somaliland. Förutom att medverka till etablerandet av Somaliland’s Department of Archaeology har hon grundat den humanitära organisationen Horn Heritage Organisation, som verkar för kulturarv och hållbar utveckling på Afrikas horn. Hennes arbete har skildrats av många internationella medier, och av hennes själv i många akademiska såväl som populärvetenskapliga sammanhang. Nu är det vår tur av ta del av hennes personliga berättelse, som vi följer upp med en intervju som görs av Karin Altenberg, författare, utbildad landskapsarkeolog och utredare på Riksantikvarieämbetet.

Läs mer:
Om Sada Mire | Twitter:@SomaliHeritage | Om Horn Heritage

Foto: Fredrik Streiffert (CC BY)

Pontus Wasling, hjärnforskare

Minnet fram och tillbaka

Pontus Wasling forskar om minnets mekanismer och kommer utifrån sin bok ”Minnet, fram och tillbaka” att tala om den avgörande roll som våra minnen spelar. Minnets starka dragningskraft får oss att ständigt försvinna från nuet, tillbaka till det förflutna. Samtidigt behövs dina minnen för att konstruera bilder av framtiden.

Pontus Wasling är verksam vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Hans forskning handlar om minnets allra minsta beståndsdelar och vad som händer vid minnessjukdomar som till exempel Alzheimers sjukdom. I sitt yrke träffar han patienter med sjukdomar som på olika sätt skadat hjärnan och minnet. På fritiden funderar han gärna över hur minnets allra minsta beståndsdelar påverkar de stora frågorna i livet. Hans keynote följs upp med ett reflekterande samtal och då deltar även Carl Reinhold Bråkenhielm, präst, teolog och professor i empirisk livsåskådningsforskning, samt Keith Wikander, filosofie doktor i arkeologi, författare och mångårigt verksam inom svensk kulturpolitik och kulturmiljövård.

 

Keith Wijkander.Foto: Fredrik Streiffert (CC BY)

Carl Reinhold Bråkenhielm.Foto: Fredrik Streiffert (CC BY)

Läs mer:
Om Pontus Wasling | Twitter:@PontusWasling 
Om Carl Reinhold Bråkenhielm
Om Keith Wijkander

 

Kulturarvsmonologer

Kulturarvsmonologerna som infördes vid förra Höstmötet var en uppskattad programpunkt. I år bjuder vi på fem passionerade monologer!

 

Foto: Fredrik Streiffert (CC BY)

Niklas Natt och Dag | Tillbaka till 1793

Niklas Natt och Dag, författare till den historiska romanen 1793, berättar om vedermödor, möjligheter och fallgropar kring återskapandet av det sengustavianska Stockholm. Vi möter Carl Michael Bellman, huvudstadens bortglömda vattenvägar, ryska översättares kniviga frågor om forna gatunamn samt feldaterade tavlor som framtvingar omskrivning av bärande kapitel. 1793 har utsetts till Årets bok av läsarna i Bonniers bokklubbar och ”Årets bästa svenska debut” av Svenska Deckarakademin.

Läs mer:
Om Niklas Natt och Dag

Foto: Fredrik Streiffert (CC BY)

Helena Victor | Sandby borg – hur arbetar man med en massaker utan att tappa fokus?

Spektakulära fynd och lämningar efter en massaker på 400-talet har lett till stor uppmärksamhet kring utgrävningarna av Sandby borg på Öland. Arkeologiskt finns dock många andra högintressanta resultat – som riskerar att hamna i skuggan av guld och våld. Helena Victor kommer att prata om utmaningen att upprätthålla balansen mellan arkeologisk forskning, förmedling och etik på en plats som Sandby borg, som också är ett ”svårt kulturarv”.

Läs mer:
Om Sandby borg | Twitter:@sandbyborg 

 

Foto: Fredrik Streiffert (CC BY)

Kent Wisti | Fattiggubbarna i Österbotten

”I Sverige finns bara några stycken, men i Österbotten finns flera hundra. Fattiggubbar. Alltså träskulpturerna som står utanför kyrkorna”. Så här började Kent Wistis svar på Höstmötets inbjudan att hålla en kulturarvsmonolog. Fortsättningen följer på Münchenbryggeriet, och kommer att kretsa kring människan som existentiell varelse, och hennes samhällsansvar.

Läs mer:
Om Kent Wisti | Twitter:@wistikent

 

Foto: Fredrik Streiffert (CC BY)

Erika Hedhammar | Samarbeten utöver det vanliga

Kulturarvet påverkas av skogsbränder och översvämningar, några av de hot som blir vanligare i ett förändrat klimat. Erika Hedhammar är utredare på Riksantikvarieämbetet med kulturarv och risker som specialområde, och kommer att prata om samverkan för att bevara kulturarvet i en föränderlig tid. Hur skapar man långsiktiga kontakter som vi får nytta av i ett akut läge?

Läs mer:
Om Erika Hedhammar | Twitter:@Erika_konserv

 

Foto: Fredrik Streiffert (CC BY)

Annika Sandén | Bödlar – tillhörighetens gränser och villkor

Med utgångspunkt från boken Bödlar. Liv, död och skam i svenskt 1600-tal, berätta historikern Annika Sandén om en mörk del av vår historia. Genom att placera bödeln i ett socialt och kulturellt sammanhang upplyser denne stadsanställde ämbetsman om mer än rättskipning i äldre tid. Han berättar även en historia om tillhörighetens gränser och villkor, och hur dessa upprätthölls och tog sig uttryck.

Läs mer:
Om Annika Sandén

 

Praktiknära case

 

Foto: Fredrik Streiffert (CC BY)

Karin Nilsson | Uppåkra Cutting Edge

Under tusen år var skånska Uppåkra en maktplats. I dag är det en innovativ mötesplats med fokus på barn och arkeologisk metodik. I projektet ”forntid till framtid” får barn utforska arkeologiska gåtor från Uppåkra – som bara är utgrävt till 0,2 procent – med hjälp av data från två av världens främsta forskningsanläggningar.

Anläggningen Max IV är världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning och ESS, European Spallation Source är världens starkaste spallationsanläggning av neutroner. I anläggningarna, som finns i närbelägna Lund, uppmäts naturvetenskaplig data som kan appliceras inom det arkeologiska området. Karin Nilsson berättar om det innovativa samarbetet, som även uppmärksammats på EU-nivå.

Läs mer:
Om Uppåkra Arkeologiska Center

 

Foto: Fredrik Streiffert (CC BY)

Emina Kovacic | Från Davos till Karlshamn

I somras klubbades Davosdeklarationen ”Towards a high-quality Baukultur for Europe”. Hur landar den i Karlshamn? Vad krävs av en byggnad/miljö för att den ska vara betydelsefull för många och hur kan arkitekter och planerare arbeta för att skapa och tillvarata dessa värden på lokal nivå? Stadsarkitekt Emina Kovacic delar med sig av sina perspektiv på arkitektur, rotlöshet och platstillhörighet i vår rörliga och föränderliga tid.

Läs mer: 
Om Emina Kovacic | Twitter:@ek_emina

 

Foto: Fredrik Streiffert (CC BY)

Sara Sabatini | Culture up your future

Föreläsningen är på engelska

Established in 2017 and inspired by the announcement of the European Year of Cultural Heritage, the European Students’ Association for Cultural Heritage – ESACH – has today become the first interdisciplinary and cross-generational network in the field of Cultural Heritage.

One of the project’s main purposes is to raise the awareness towards the young generation’s opinions and approaches by promoting its active involvement within the cultural heritage debates. ESACH comes to Stockholm with a message from and to the young generation, and a demand for more concrete considerations of young perspective.

Läs mer:
Om ESACH

Intervjuas på scen:

Foto: S. Hedberg/Boverket (CC BY)

 

Helena Bjarnegård | Vi tar pulsen på nya riksarkitekten

Lär känna Sveriges första ordinarie riksarkitekt, Helena Bjarnegård – som just har utsetts och tillträder i sin nya roll i januari. Hur ser hon på kulturmiljöer och kulturvärden i bebyggelse inom ramen för Sveriges nya arkitekturpolitiska mål? Och på sitt nya uppdrag, som blir att lyfta arkitekturens roll i Sverige och även ge den svenska arkitekturpolitiken en roll på den internationella arenan?

Läs mer:
Om Helena Bjarnegård och hennes nya uppdrag