Utgrävning Foto: ( PDM)

Arkeologi, kulturvård och kvinnlig rösträtt 1919 – ett seminarium

För 100 år sedan infördes kvinnlig rösträtt i Sverige. Detta ledde till att kvinnor successivt tog större plats i det offentliga rummet. De etablerade sig även i den akademiska världen inom discipliner som arkeologi, konst-, textil- och arkitekturhistoria.

I Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek finns ett rikligt material från denna tid. Vi vill med ett seminarium uppmärksamma detta märkesår genom att presentera valda delar ur våra samlingar. Passa även på att se vår nya digitala utställning på detta tema.

Under eftermiddagen får ni möjlighet att lyssna på följande föreläsningar:

13.00-13.45  Marika Andersson Jensen & Ola Wolfhechel Jensen: Kvinnor, arkeologi  och kulturvård 1919 – speglad utifrån Riksantikvarieämbetets samlingar 2019

13.45-14.30 Linda Lövkvist: Karriär eller barriär? Några samtida kvinnliga karriärvägar efter 1919

14.30-15.15 Elisabeth Nordbladh: Hanna Rydh mellan 1919-1921 – i slutet på början av en emancipationsprocess

15.15-16.00 Petra Alden Rudd: #utgrävningpågår – Brytpunkt – Framåtblick

16.00-16.30 Vad hände sen? Diskussion om rösträttens senare effekter och dagens kvinnohistoriska forskning.

16.30-17.30 Förfriskningar

 

Deltagande: Fri entré och föranmälan till Jessica Öhnell, jessica.ohnell@raa.se

Moderatorer: Marika Andersson Jensen och Ola W. Jensen

 

Hjärtligt välkommen till Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek!

Evenemangsinformation

Plats: Läsesalen, ATA och Vitterhetsakademiens bibliotek, Östra stallet, Storgatan 43, Stockholm
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Seminarium