Upplandsmuseet Foto: (CC BY)

Berika samlingar Workshop 2

Workshopparna ingår i serien ”Enriching Metadata – Enriching Research”, ett samarbetsprojekt mellan Riksantikvarieämbetet och Digital humaniora Uppsala, med stöd av Europeana Research Grant. De riktar sig främst till forskare, forskarstudenter, musei- och arkivpersonal som är intresserade av att öka användningen av digitaliserade samlingar.

Workshop 2 fokuserar på samarbeten mellan kulturarvsinstitutioner, forskning och universitet kring samlingarna och deras potential.

Mer information och anmälningsformulär (anmälan senast 2:a december)

Evenemangsinformation

Plats: Zoom
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Seminarium