Foto: ( CC BY)

Digital försmak av Forum för klimat och kulturarv

Eftersom Forum för klimat och kulturarv blir framflyttat till juni 2021 bjuder vi här på en digital försmak med exempel på vad som händer vid ett förändrat klimat i Jämtland.

Forum för klimat och kulturarv är ett forum för yrkesverksamma inom kulturmiljö, klimatanpassning, samhällsplanering och beredskap samt förvaltare av kulturmiljöer.

Syftet med Forum för klimat och kulturarv 2020 och 2021 är att fortsatt skapa en tvärsektoriell mötesplats med möjligheter för berörda aktörer att samverka och fördjupa sig i frågor som länkar samman arbete med klimat och kulturarv. Temat kommer att vara temperaturhöjningars effekter på kulturarvet.

Samverkansparter för Forum för klimat och kulturarv 2020 och 2021 är länsstyrelsen i Jämtland, Stiftelsen Gaaltije och Jamtli.

Program och anmälningssida kommer senare.

Evenemangsinformation

Plats: Zoom
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Seminarium