Eftermiddagsföreläsning med Kvarteret Krubban i fokus

Välkommen på höstens första eftermiddagsföreläsning i Östra stallet.
Med utgångspunkt i en gemensamt framtagen kulturhistorisk värdering har studenter på Kungl. Konsthögskolan gett kvarteret Krubban fyra alternativa framtidsscenarier.

De fyra perspektiven har sin bas i helt olika restaureringsideologier. Det är en karta till nya frågeställningar och tänkbara lösningar inom ramen för ämnet Restaureringskonst 2018/2019.

Nu har vi studenterna här, i själva hjärtat för sin undersökning!

De fyra perspektiven har rubrikerna:

  • Under cover : en potential för staden
  • Insida ut : tradition i utveckling
  • Gräns : dokumentet
  • Krubba till Krubba : en ändlig resurs

Arbetet har varit experimentellt och har uppmuntrat försök att nå kärnan i den undersökta inriktningen. Studenterna visar tänkvärda och ibland drastiska förslag och lösningar.

Arbetena har presenterats i några sammanhang på Kungl. Konsthögskolan, som utställning och i seminarieform, och visst publicerat material finns att tillgå via biblioteket.

Evenemangsinformation

Plats: Vitterhetsakademiens bibliotek, Östra stallet, Storgatan 43
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Seminarium