Profilbilder Färgforum 2022. Fredriksdal, Helsingborg
Fredriksdal, Helsingborg. Foto: (CC BY)

Färgforum 2022

Tema: Att måla eller inte måla – är det rätt fråga?

Att sköta och underhålla målade ytor är en mångfacetterad verksamhet: rengöring, ”tvätta för gott”, lagning, konservering, retuschering, bättringsmålning, rekonstruktion, övermålning, ommålning, framtagning, borttagning eller rivning.

Vad blir bemålade ytor i dag utsatta för och vad tål de egentligen? Hur står det till med kunskapen om material och hantering? Vad är ett ekologiskt hållbart underhållsintervall? Några av dessa frågor vill vi beröra vid nästa konferens.

Färgforum 2022 arrangeras tillsammans med Göteborgs universitet (Institutionen för kulturvård och Hantverkslaboratoriet), Statens fastighetsverk, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Helsingborgs museum.

Färgforum är en återkommande mötesplats och ett nätverk för yrkesverksamma som arbetar med färg och färgundersökningar. Årets Färgforum hålls den 30–31 maj 2022, i samband med H22 City Expo i Helsingborg (en internationell stadsmässa), i hybridform, d.v.s. digitalt eller på plats i Helsingborg.

Läs mer på: raa.se/fargforum.

 

Evenemangsinformation

Plats: Fredriksdal, Helsingborg
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Konferens