ForskarFredag i Stockholm – från gamla runor och dokument till pinfärsk forskning!

Vill du träffa arkeologer och runologer som berättar om sin forskning och hur man utifrån gamla böcker och dokument kan studera arkeologins och kulturmiljövårdens egen historia?

Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek är i år med i evenemanget ForskarFredag. Evenemanget vill skapa mötesplatser mellan forskare och allmänhet, visa hur roligt, spännande och intressant forskning kan vara och hur det egentligen är att jobba som forskare.

Hjärtligt välkommen till Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek. Under ForskarFredag erbjuder vi följande aktiviteter:

  • forskarföreläsningar
  • fråga en bibliotekarie och arkivarie om deras arbeten och våra samlingar
  • ta del av intressanta smakprov på vad som döljer sig i myndighetens arkiv och bibliotek
  • botanisera i vår digitala information om gamla byggnader, fornlämningar och myndighetens unika bildsamling
  • se utställning och bildspel med valda delar av våra samlingar
  • kaffe med fikabröd

Mer information:

Jessica Öhnell, jessica.ohnell@raa.se, o8-51918327

Program ForskarFredag Riksantikvarieämbetet 2018 (pdf)

 

ForskarFredag är Sveriges mest spridda vetenskapsfestival med aktiviteter i hela Sverige den sista fredagen i september. ForskarFredag skapar mötesplatser mellan allmänheten och forskare och visa hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara, hur forskning går till och hur en forskares vardag ser ut. ForskarFredag samordnas nationellt av föreningen Vetenskap & Allmänhet (VA) sedan 2006. Mottot är: ”Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!”. ForskarFredag är en del av den europeiska vetenskapsfestivalen European Researchers’ Night med aktiviteter i över 300 städer runtom i Europa. www.forskarfredag.se

Evenemangsinformation

Plats: Riksantikvarieämbetet, Storgatan 41, Stockholm
Start:
Slut:
Program 28 september
Plats: Riksantikvarieämbetet, Arkiv och bibliotek, Storgatan 41, Östra stallet, Stockholm

10.00–10.40: Eva Tranaeus & Ola W Jensen – Forskning på Riksantikvarieämbetets samlingar

10.45–11.25: Patrik Nordström – Agda och Oscar Montelius liv i ljuset av deras brevväxling

11.30–12.10: Cathrine Mellander Backman – Staten som byggherre och arkitektyrkets professionalisering under 1800-talet

13.30–14.10: Björn Ambrosiani – Birka på Björkö och i arkiven

14.15–14.55: Laila Kitzler Åhfeldt – Runbruk på Östersjöns öar: Öland, Gotland och Bornholm

15.00–15.40: Magnus Källström – Att beforska Medelpads runinskrifter

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Evenemang