Trädgårdsskötsel på Gunnebo. Foto: (CC BY)

Framtidens parker och trädgårdar – hur utvecklar vi det gröna kulturarvet?

Park- och trädgårdsnätverket Swedish Society of Public Parks and Gardens, Riksantikvarieämbetet och Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet bjuder in till konferens under Europeiska kulturarvsåret 2018.

Konferensen kommer att belysa frågor om hur vi kan utveckla framtidens parker och trädgårdar och samtidigt ta tillvara det gröna kulturarvets värden. Vilken roll spelar parker och trädgårdar i dagens samhälle, hur kan de bidra till ökad turism och besöksnäring, hur tryggar vi trädgårdsmästarnas kompetens och verkar för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte?

Se program

Till anmälan

Evenemangsinformation

Plats: Skansens konferenslokal i Skånska Gruvan, Stockholm
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Konferens