Gestaltad livsmiljö 2021

Välkommen till en inspirerande dag med nationella och internationella exempel som på olika sätt speglar demokratins relation till vår gestaltade livsmiljö!

Sedan 2020 genomför Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd årligen en gemensam konferens om gestaltad livsmiljö.

I år fyller demokratin i Sverige 100 år. På årets digitala konferens ”Gestaltad livsmiljö och demokrati” den 14 oktober 2021 undersöker vi därför olika aspekter av demokratin från teman som invånares delaktighet, föreningslivets framväxt, hur våra offentliga miljöer utvecklas, vem som påverkar vad som byggs, förändras och rivs, och representationen i det vi bevarar. Konferensen äger rum digitalt.

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med hållbara gestaltade livsmiljöer, exempelvis tjänstepersoner, privata aktörer och politiker.

Läs mer om programmet och hur du anmäler dig

Programmet erbjuder både keynotes och goda exempel. Konferensen livestreamas och det är gratis att vara med. Så registrera dig här redan idag och få kontinuerlig information om konferensen.

Evenemangsinformation

Plats: Digitalt
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Konferens