(CC0)

God praxis för bevarande och återanvändning av digital arkeologisk dokumentation. Dag 2

Seminariet är digitalt och riktas till producenter och användare av digital arkeologisk fältdokumentation: uppdragsarkeologer, forskare, myndigheter.

Erfarenheter och exempel av att bevara och använda arkeologisk data presenteras och deltagarna inbjuds till diskussioner om hur dokumentation från arkeologiska uppdrag kan bli mer återanvändbar och för vilka syften. Vilken ny kunskap kan skapas med hjälp av den data som tas fram i samband med arkeologiska uppdrag, undersökningar och analyser? Vad krävs för att digitaliseringens möjligheter ska kunna dra nytta av denna komplexa och rikliga information om allt från föremål och levnadsvillkor till miljö och ekologi?

Seminarierna arrangeras av Projekt Urdar: Forskningsinfrastruktur för arkeologisk undersökningsdata: ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Uppsala universitet, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Syftet är att ta fram metoder för att bevara och tillgängliggöra gammal digital arkeologisk dokumentation. Seminarierna kommer att redogöra för erfarenheter från projekt Urdar och presentera exempel på god digital praxis. 

29/10: Digital arkeologisk dokumentation: utmaningar och möjligheter:
Erfarenheter och resultat från projekt Urdar. Exempel på standarder och god praxis för att bevara och tillgängliggöra data generellt. Vilken potential finns i digitaliserad dokumentation och vad krävs för att realisera den?

19/11: Digital praxis i svensk arkeologi: nutid och framtid:
Vidare presentationer och diskussioner om nuläget i Sverige: arkiv, samlingar och programvara för dokumentation. Vad behövs för att vi ska uppnå god praxis för arkeologisk data?

Program och anmälningsformulär

 

Evenemangsinformation

Plats: Digitalt
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Seminarium