Ett exempel på efterkrigstidens byggande: Vällingby centrum (bilden från år 2005).Foto: (CC BY)

Historiska byggnader, kulturvärden och varsam hållbar renovering

Sverige liksom många andra länder, står inför stora behov av renovering av efterkrigstidens byggnadsbestånd. Kunskapen om renovering är fragmenterad i byggsektorn och vi riskerar att förlora vår historiska och kulturella mångfald om renovering inte genomförs utifrån ett helhetsperspektiv.

Projektet SIRen, Sustainable Integrated Renovation, är en forskarmiljö knuten till Nationellt Renoveringscentrum i Lund. Forskningsmiljön bygger på tvärvetenskaplig samverkan mellan forskare på högskola och institut, aktörer inom bygg och fastighetsbranschen och offentlig sektor. Syftet är att förändra nationell renoveringspraxis genom ökat samarbete, deltagande och en helhetssyn på hållbarhet.

Den 22-23 maj håller SIRen projektmöte i Visby. Arrangörer är Riksantikvarieämbetet/Uppsala Universitet.

Målgrupp

Seminariet är öppet för alla som arbetar med eller studerar befintlig bebyggelse, renoverings- och hållbarhetsfrågor.

Program och anmälan

Till program och anmälan

 

Evenemangsinformation

Plats: Visby
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Konferens