Waterloo Region Museum, Kitchener, Kanada. Foto: (CC BY)

K-samtal – ICOM:s etiska regler

Riksantikvarieämbetet i samarbete med Svenska ICOM arrangerar under mars 2021 en serie K-samtal om ICOM:s museidefinition och etiska regler. Dessa förändringsprocesser hänger samman och syftar till att hitta nya principer som museiprofessionella anser vara relevanta för en ny museidefinition och etiska regler.

Riksantikvarieämbetet och Svenska ICOM samarbetar för att uppmärksamma förändringsarbetet och engagera hela museisektorn i dessa grundläggande branschfrågor. Vår gemensamma förhoppning är att de museianställda ska få möjligheter att kunna påverka museisektorns framtid.

Välkommen till det andra K-samtalet om ICOM:s museidefinition och etiska regler. Fokus för detta K-samtal är ICOM:s etiska regler.

Samtalsledare är Pernilla Glaser.

Medverkande:

Linda Lundberg, ledamot Svenska ICOM.

Linda Lundberg, Svenska ICOM. Foto: (CC BY)

Program:

14.45 frivillig teknisk incheck och support

15.00 inledning till K-samtalet och introduktion till revisionsarbetet med ICOM:s etiska regler

14.15. gruppsamtal och gruppreflektioner

15.20 summering

Webbinarieserien består av tre delar som hålls 23 mars, 24 mars och 26 mars 2021.

Webbinarierna är kostnadsfria och riktar sig till yrkesverksamma inom museiksektorn, men även till de som leder, arbetar med eller har intresse av museiutvecklingsfrågor från andra områden.

Läs mer om Svenska ICOM.

Observera att evenemanget redan genomförts.

 

Tyck till om ICOM:s museidefinition och etiska regler! 

Svenska ICOM vill fånga upp tankar och synpunkter från alla som arbetar i museer runt om i Sverige. Passa på att påverka vad du själv tycker en ny museidefinition gör innehålla och vad som kanske saknas i ICOM:s etiska regler. Du behöver därför inte vara medlem i ICOM för att delta.
Länk till enkäter finns här!

Evenemangsinformation

Plats: K-samtal - via Zoom
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Seminarium