Äldre kulturlandskap: Svansele dammängar i Västerbotten.
Äldre kulturlandskap: Svansele dammängar i Västerbotten.Foto: (CC BY)

Klimatförändringarnas påverkan på kulturlandskapet

Hur arbetar vi tillsammans kring klimat och markanvändning?

När: 21-22 mars 2018 + exkursion 23 mars (frivillig)
Plats: Hotell Frösö Park, Östersund
Målgrupp: Kommuner och statliga myndigheter som jobbar med kulturmiljövård, klimat, miljö, naturvård, fysisk planering och markanvändning samt organisationer och verksamheter som arbetar med kulturlandskap och markanvändning.

 

Klimatförändringarna kommer att bli alltmer påtagliga med varmare temperatur och ökad nederbörd. Vad är det egentligen vi ser framför oss och hur kommer det att påverka landskapet och framtidens markanvändning i norra Sverige?

Välkommen till två dagar som tar avstamp i vad vi vet och vad vi tror kommer att ske. Två dagar som fokuserar på kunskap, goda exempel och hur vi kan arbeta tillsammans över myndighetsgränser och med lokala krafter kring landskapsfrågor och klimatförändringar. Teman som kommer att behandlas är grön infrastruktur, kulturlandskap, ekosystemtjänster, risk- och sårbarhetsarbete och samiskt kulturarv i ett förändrat klimat.

Seminariet samordnas gemensamt av Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Jämtlands län, SMHI, Naturvårdsverket, Sametinget och Skogsstyrelsen. Seminariet är kostnadsfritt.

Program och anmälan

Gå till program och anmälan!

Vid frågor, kontakta:

per.lindqvist@raa.se – Riksantikvarieämbetet

Evenemangsinformation

Plats: Östersund (Visa på karta)
Start:
Slut: