Mätdata kan vara svår att förstå men kan ha stor betydelse för kulturarvetFoto: (CC BY)

Klimatmätning och mätdata

Fredag den 8 februari är det åter dags för webbmöte. Temat är Klimatmätning och mätdata.

Luftfuktighet, temperatur, ljus och luftkvalité har stor betydelse för bevarande av fysiskt kulturarv. När det mäts skapas mängder av mätdata som behöver sparas och vara tillgängligt på museer, arkiv och på andra kulturarvsinstitutioner. Mätdata kan vara intressant för forskare, men också ge underlag för planering och beslut i bevarandefrågor för såväl fast som flyttbart kulturarv, nu och i framtiden. Det har nu framkommit att det saknas gemensamma strategier, standarder och infrastrukturer inom kulturvården för att samla in och spara mätdata på ett enhetligt sätt. Frågan berör olika typer av huvudmän och förvaltare: museer, arkiv, universitet och högskolor, Statens fastighetsverk, Svenska kyrkan, Länsstyrelserna. Charlotta Bylund Melin, som i sin forskning mätt inomhusklimat i historiska byggnader, kommer att inleda detta webbmöte.

Diskussionen är öppen. Förslagsvis kan dessa frågor tas upp:

  • När skapas mätdata?
  • Vilka riktlinjer finns det som stöd för att spara mätdata?
  • Hus sparas mätdata idag?
  • Varför behöver man spara mätdata?
  • Hur kan man komma åt mätdata i framtiden?

Anmäl er till ingela.chef.holmberg@raa.se

Läs mer om våra webbmöten och se anteckningar från tidigare möten här.

Evenemangsinformation

Plats: Webbmöte
Start:
Slut: