Konflikter och brytpunkter – seminarium om Bergslagen i förändring

Från 1970-talets mitt slog krisen mot Bergslagen. Framgångsbygd blev utflyttningsbygd. Forskningsprojektet Brytpunkt Bergslagen, med stöd från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag har studerat industriarvet som en resurs i en regional förnyelse av Bergslagen.

I en av tre rapporter, Industrihistoriska värden: formering och omförhandling riktades fokus på fyra fall där värdefulla industrihistoriska miljöer utsatts för akuta hot: Dannemoras rika kulturmiljö när gruvbrytningen återupptogs, bruksmiljön i Hälleforsnäs när den giftiga marken sanerades, världsarvet i Falun när vården av dammarna var en tvistefråga och Avestaforsen när Fortum byggde ett nytt kraftverk.

Bergslagens FoU-grupp bjuder in till en kostnadsfri endagskonferens då man utgår från dessa fyra fallstudier och går vidare i diskussionen kring mötet mellan kulturmiljövärden, naturmiljövärden och produktionsvärden. Vilka är aktuella konfliktområden och hur byggs samarbeten och möten?

Kostnad

Seminariedagen är kostnadsfri, inklusive välkomstkaffe, lunch och eftermiddagsfika. Begränsat antal deltagare.

Obligatorisk anmälan

Ytterligare upplysningar och obligatorisk anmälan till: jan@geijerstam.se, senast tisdagen den 7 november. Ange eventuella allergier.

Program för seminariet Konflikter och brytpunkter – om Bergslagen i förändring 28 nov 2017

Evenemangsinformation

Plats: Riksantikvarieämbetet, Storgatan 41, Stockholm. (Visa på karta)
Start: 28 november 2017 10:00
Start: 28 november 2017 15:00
  • Skriven av: Eva Fadeel
  • Publicerad: 27 september 2017
  • Uppdaterad: 28 november 2017
  • Kategorier: FoU