Kanotister i sjön Råvarpen, Dalsland. I förgrunden ses Högsbyns hällristningar.Foto: Bengt A Lundberg (CC BY)

Kulturarvsdagen

Varje år andra helgen i september arrangeras evenemanget Kulturarvsdagen, i år 8-10 september. Då äger hundratals aktiviteter rum över hela Sverige där såväl kulturmiljöer som kulturhistoriskt intressanta byggnader och anläggningar står i fokus. Alla är välkomna att delta under dessa dagar, såväl som arrangör som besökare!

Här hittar du alla arrangemang som deltar i Kulturarvsdagen 2017.

Syftet med Kulturarvsdagen är att skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarv och kulturmiljöer. Riksantikvarieämbetet står för samordningen i Sverige i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd. Kulturarvsdagen är också en del av European Heritage Days och är det mest firade gemensamma kulturevenemang som delas av Europas medborgare

Evenemangsinformation

Plats:
Start:
Slut: