Mål 11-veckan 2022. Bilden visar stadsdelen Biskopsgården i Göteborg.
Var med och skapa omställningskraft för hållbara städer och samhällen! Bilden visar stadsdelen Biskopsgården i Göteborg. Foto: (CC BY)

Mål 11-veckan 2022

Var med den 25–27 januari för att stärka kopplingen mellan forskning och praktik och skapa omställningskraft i kommunerna för hållbara städer och samhällen! Då arrangeras en digital konferens för att stärka kopplingen mellan forskning och praktik och skapa omställningskraft i kommunerna för hållbara städer och samhällen.

Under tre dagar kommer du kunna ta del av ett antal valbara sessioner utifrån olika perspektiv på mål 11 i Agenda 2030 och dess delmål. Du kan även vara med på samtal, ta del av senaste forskningen och få exempel på hur kommuner och regioner har arbetat tillsammans med myndigheter och forskare.

Gemensam inledning och avslutning

Mål 11-veckan inleds och avslutas med gemensamma sessioner. Dagarna inleds med att Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordförande i Rådet för hållbara städer hälsar alla välkomna tillsammans med Boverket generaldirektör Anders Sjelvgren, Formas generaldirektör Ingrid Petersson och Johan Danielsson, Bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister. På eftermiddagen torsdag 27 januari avslutas dagarna i ett sammanfattande program med fokus på möjliga vägar framåt mot mer hållbara städer och samhällen.

Valbara sessioner

Programmet utformar du själv genom att välja vilka sessioner som intresserar dig.

Riksantikvarieämbetet medverkar tillsammans med Boverket, Uppsala universitet, Region Gotland, Örebro kommun medverkar under programpunkten Att kartlägga och följa upp kulturvärden, tisdag den 25 januari kl. 13.00–14.30. Sessionen visar med olika exempel hur kulturmiljöer kan förvaltas och utvecklas på ett sätt som stödjer en hållbar utveckling.

Talare är Christer Gustavson, Uppsala universitet, Louise Hoffman Borgö, Region Gotland, Elene Negussie, Riksantikvarieämbetet, Erica Ek och Kicki Söderback, Örebro kommun. Det avslutande samtalet leds av Hanna Gelotte Fernandez, Riksantikvarieämbetet och Suzanne Pluntke, Boverket.

Läs mer om konferensen, programmet och hur du anmäler dig på hallbarstad.se. 

Mål 11-veckan arrangeras av Rådet för hållbara städer, ett forum bestående av Riksantikvarieämbetet och tio andra statliga myndigheter samt SKR och länsstyrelsen. Rådet har i uppgift att stötta kommunerna i arbetet med mål 11 i Agenda 2030 som behandlar långsiktigt hållbar stads- och samhällsutveckling. 

Evenemangsinformation

Plats: Digitalt
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Konferens