Seminarium och rapportsläpp: Museer – en fråga för fler

Den 29 maj släpper vi rapporten ”Museer – en fråga för fler” på Tekniska museet.

Studien Museer – en fråga för fler undersöker hur museer arbetar för att nå en vidgad publik. Vilka har strategierna varit? Hur har de fallit ut? Vad har de fått för effekter?

Program

13.00-13.15: Lars Amréus, riksantikvarie, hälsar välkommen och inleder eftermiddagen.

13.15-14.00: Publikum først. Anni Mogensen, museichef vid Nationalmuseet i Köpenhamn berättar om deras nya icke-brukarundersökning.

14.00-14.45: Postdemokratiska museer. Jeff Werner, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet, berättar utifrån sin forskning om museer.

14.45-15.15: Kaffe

15.15-16.00: Museer – en fråga för fler. Anna Lihammer och Sofia Ali, Riksantikvarieämbetet, berättar om sin studie av hur museerna arbetat för att vidga sin publik.

16.00-17.00: Museerna och publiken. Mats Persson, generalsekreterare för Sveriges Museer modererar en paneldiskussion. I panelen ingår Pontus Wiahl som är enhetschef för Publikenheten vid Malmö Museer, Åsa Marnell som är avdelningschef Samlingar & Utställningar vid Tekniska museet, Helene Larsson Pousette som var curator och konstnärlig ledare för History Unfolds på Historiska museet samt Ulrica Löfstedt som är forskningschef vid Jamtli och VD för NCK.

Avslutningsvis sammanfattar Sveriges Museer dagen.

 

Häng med i Facebook-gruppen. 

Anmäl dig här:

  • Genom att skicka in den här anmälan så godkänner du att vi kommer att behandla dina personuppgifter. Vi kommer att inte att spara personuppgifterna längre än nödvändigt.

Evenemangsinformation

Plats: Tekniska museet (Visa på karta)
Start: 29 maj 2018 13:00
Slut: 29 maj 2018 17:00