Samling med ett tjugotal olika nycklar i olika material och former,hänger mot en brun bakgrund.
Ett samtal kan ge nycklar till utveckling Foto: (CC BY)

K-samtal: Museer och miljöcertifiering: vad funkar?

Att minska sin miljöpåverkan är viktigt för alla sektorer i samhället. Det systematiska miljöarbetet kan se olika ut på museer i Sverige. 

Hur museer väljer att systematisera sitt miljöarbete är kopplat till museernas organisationsform och ibland också storlek på verksamheten.  Olika museer har också kommit olika långt. I detta samtal tar vi upp för- och nackdelar med certifieringar, exempelvis ISO 14001. Om, och i så fall hur, avspeglar sig en certifiering  på museets verksamheter såsom samlingsförvaltning, utställningsarbete och pedagogik? 

Med oss i samtalet är Maria Höijer från Kalmar läns museum, Ida Billvén och Anna Örnefeldt från Vänermuseet, Anna Stow från Medicinhistoriska museet i Göteborg och Anna Östling  från Riksantikvarieämbetet och tidigare Stockholms länsmuseum samt Jan Naumburg, miljöstrateg på Statens maritima och transporthistoriska museer.  

Här hittar du en länk till det inspelade samtalet på Youtube.

Mer information om systematiskt miljöarbete på museer finns på webbsidan Hållbara museer 

Läs mer om serien K-samtal

Evenemangsinformation

Plats: Digitalt
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Webbinarium