Samling med ett tjugotal olika nycklar.
Samling med olika nycklar. Foto: (CC BY)

K-samtal: Museer och miljöcertifiering: vad funkar?

Att minska sin miljöpåverkan är viktigt för alla sektorer i samhället. Det systematiska miljöarbetet kan se olika ut på museer i Sverige. 

Hur museer väljer att systematisera sitt miljöarbete är kopplat till museernas organisationsform och ibland också storlek på verksamheten.  Olika museer har också kommit olika långt. I detta samtal tar vi upp för- och nackdelar med certifieringar, exempelvis ISO 14001. Vi kommer prata om, och i så fall hur, en certifiering avspeglar sig på museets verksamheter såsom samlingsförvaltning, utställningsarbete och pedagogik. 

Med oss i samtalet är Maria Höijer från Kalmar läns museum, Ida Billvén och Anna Örnefeldt från Vänermuseet, Anna Stow från Medicinhistoriska museet i Göteborg och Anna Östling  från Riksantikvarieämbetet och tidigare Stockholms länsmuseum. Fler paneldeltagare kan tillkomma.  

Samtalet spelas in och går att se i efterhand.

Läs mer om serien K-samtal och hur du anmäler dig

Mer information om systematiskt miljöarbete på museer finns på webbsidan Hållbara museer 

Evenemangsinformation

Plats: Digitalt
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Webbinarium