Ung flicka framför husvägg på gård med kullerstenar provar skor i alla möjliga storlekar. Foto: ( CC BY)

Museidialog – tema pedagogik

Riksantikvarieämbetet arrangerar en eftermiddag med fokus på musei- och kulturarvspedagogik. Välkomna att inspireras och att diskutera hur Riksantikvarieämbetet kan bidra till att utveckla fältet!

I dag sker pedagogisk utveckling på många museer runtom i landet. Det handlar om att vidga perspektiv, förhålla sig till svåra saker, bjuda in fler till samverkan och göra museerna och deras samlingar mer tillgängliga digitalt.

– Vilka frågor och utmaningar står vi inför i det pedagogiska arbetet och mötet med publiken? Vilka utmaningar kommer vi att möta i framtiden – och vilken roll kan Riksantikvarieämbetet spela i processen?

Det är frågor vi vill dela med dig när Riksantikvarieämbetet den 22 augusti arrangerar en eftermiddag med inspiration för framtiden. Där får du möjlighet att bidra med idéer till vår fortsatta planering av insatser för att främja och stödja museipedagogisk verksamhet.

Gästföreläsare med forskningsperspektiv

Som inspiration har vi bjudit in forskare från två FoU-projekt i vardande, båda med utgångspunkt från pedagogiska utmaningar. Carola Nordbäck från Mittuniversitetet berättar om projektet I skuggan av Antropocén (Världskulturmuseerna och Länsmuseet i Västernorrland i samverkan) och Lars Elenius från Luleå Universitet berättar om Fördjupad förmedling av Gammelstads kyrkstad som världsarv (Världsarvet Gammelstads kyrkstad och Hägnan i samverkan med Luleå universitet).

Anmälan  är nu stängd. Information om lokal kommer senare.

Evenemangsinformation

Plats: Stockholm
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Seminarium