Vy över Visby innerstad.Foto: (CC BY)

Nationellt världsarvsmöte i Visby 2018

Världsarvet Hansestaden Visby står värd för den årliga nätverksträffen för Världsarv i Sverige i samband med Europaåret för Kulturarv 2018.

Med hållbarhet som ledstjärna lyfts flera aktuella världsarvsfrågor med möjlighet till fördjupning inom följande områden: energiplanering och klimatanpassning, riskhantering och katastrofberedskap, hållbar turism, kopplingen mellan kultur och natur, samt bevarandeledd utveckling.

Mötet vänder sig till dig som arbetar med, forskar eller fattar beslut om världsarv men även andra kultur- och naturarvsplatser.

Anmälan och program

Anmälan till Nationellt världsarvsmöte i Visby
Program Nationellt världsarvsmöte i Visby

Arrangör

Region Gotland tillsammans med medarrangörer: Världsarv i Sverige, Riksantikvarieämbetet, Region Gotland Länsstyrelsen, i Gotlands Län, Gotlands Museum och Uppsala Universitet Campus Gotland

Evenemangsinformation

Plats: Visby
Start:
Slut: