Foto: TU Medier i Sverige (CC BY)

Riksantikvarieämbetet under Almedalsveckan 2018

Under Almedalsveckan 2018 finns Riksantikvarieämbetet på plats den 2–5 juli i Visby. Den 4 juli samarrangerar vi Samverkansrådets seminarium ”Rättvist fördelad kultur” där Sir Nicholas Serota gästar för att tala om hur England kunnat bli ett centrum för samtida konst och kultur.

Representanter från myndigheten deltar i ytterligare paneler och programpunkter under veckan, som vi fyller på efter hand på vår Almedalsida.

Det här händer onsdagen 4 juli

9.00–10.00 Kaffe med kulturarvet! Länsstyrelsens trädgård

Välkommen att träffa riksantikvarie Lars Amréus och andra representanter från de myndigheter som ingår Samverkansrådet. Kom på kaffe och smörgås i Länsstyrelsens trädgård och inled diskussioner med Samverkansrådets parter: Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Kungliga biblioteket, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksteatern, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Svenska Filminstitutet.

*Samverkansrådet sjösattes 2011 när Kultursamverkansmodellen infördes. Det är den modell staten genomförde för att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar. Förändringen av den regionala kulturpolitiken förutsätter ett närmare samarbete mellan de olika myndigheter och organisationer som har ekonomi och/eller starka intressen i kultursamverkansmodellen. Den lösning regeringen valde var att inrätta ett Samverkansråd med parter från nio olika kulturmyndigheter.

10.00–11.15 Rättvist fördelad kultur – gränser inom och mellan länder

Samhällsklyftorna syns i tillgången till kultur. En stor del av pengarna samlas i storstadsregionerna trots en uttalad målsättning att kulturen ska finnas för alla. Myndigheterna i Samverkansrådet arbetar på olika sätt för kultur i hela landet och genom Kultursamverkansmodellen har regionernas nationella inflytande ökat.

Hur kommer vi bort från centraliseringen? Hur påverkas villkoren av en allt mer globaliserad och digitaliserad värld? Och på vilket sätt kan regioner och mindre kommuner ha nytta av att satsa på internationella relationer?

Lyssna på vad Sir Nicholas Serota, ordförande i Arts Council England och tidigare chef på Tate Museums i Storbritannien, har att säga om kulturens framtid. Avslutningsvis blir det ett panelsamtal med Sir Nicholas Serota, Kulturdepartementets statssekreterare Per Olsson Fridh och Västra Götalandsregionens kulturchef Katti Hoflin, lett av Ellen Wettmark från Kulturrådet.

Samtalet förs på engelska

Om Sir Nicholas Serota

Hur har England blivit ett centrum för samtida konst och kultur under de senaste 40 åren? Sir Nicholas Serota är en veteran inom kulturpolitiken som ofta nämns som förebild långt utanför landets gränser. Under Samverkansrådets seminarium svarar han på hur och varför Englands kulturliv har utvecklats till en av de mest intressanta platserna för samtida konst och kultur.

Under Sir Nicholas Serotas ledning har Tate Modern och omvandlats till världens mest besökta museum med fem miljoner besökare per år, med filialer utanför London. Numera är han ordförande i Arts Council England med uppdraget att främja kultur i hela landet.

Läs mer

På vår Almedalssida hittar du Riksantikvarieämbetets medverkan vid fler seminarier samt eventuella ändringar som kommit efter denna kalendarieposts publiceringsdatum.

Evenemangsinformation

Plats: Almedalen, Visby
Start:
Slut: