Studiebesök på Skissernas museum på Samlingsforum 2017 Foto: (CC BY)

Samlingsforum samtal – Agenda 2030 och samlingar

I det här samtalet ska vi prata om initiativet Our Collections Matter (OCM) och om hur museer och andra som arbetar med kulturarv kan använda verktyget för att minska gapet mellan de globala målen i Agenda 2030 och det praktiska, dagliga arbetet med samlingarna.

Under samtalet får vi bland annat besök av José Luiz Pederzoli Jr, enhetschef för Strategic planning på ICCROM. Han ska prata om verktyget och hur det kan stötta museer hållbarhetsarbete, när det gäller samlingar. Vi kommer också att få höra Sofie Öberg Magnusson, som arbetar med hållbarhetskoordinering på Världskulturmuseerna, om hur de har börjat jobba med OCM-verktyget i ett specifikt projekt.

José Luiz Pederzoli har en bakgrund inom polymerkemi med inriktning mot pappersbaserat kulturarv. Har har arbetat inom Heritage science i Nederländerna och internationellt med riskhantering, metod- och kapacitetsutveckling, forskning och frågor om medvetandegörande. Leder för närvarande enheten för Strategisk planering på ICCROM, där det ingår flera projekt inom samlingar, riskhantering och hållbar utveckling.

Vad är Our Collections Matter?

Kulturarvssamlingar kan på många sätt bidra till en hållbar framtid. Men arbetet med samlingar kan också ha en negativ påverkan på samhällets hållbara utveckling genom resursanspråk, generering av avfall och påverkan på klimatet. Gapet mellan de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och det praktiska arbetet med samlingarna kan upplevas vara stort. Initiativet till Our Collections Matter (OCM) togs av ICCROM år 2020. Syftet är att skynda på, öka och förstärka aktiviteter som stöder en hållbar utveckling genom användning, utveckling och bevarande av kulturarvssamlingar. Idag är OCM en gemensam plattform med kunskap och olika verktyg som utvecklas löpande tillsammans med museer och kulturarvsinstitutioner runt omkring i världen.

Gå gärna in och undersök innehållet på Our Collections Matters webbsida innan samtalet så får du större behållning vad som sägs. Här finns även en film där Henry McGhie introducerar webbsidan.

Samtalet kommer huvudsakligen ske på engelska, men du kan ställa dina frågor på svenska.

Länk till samtalet

Klicka här för att ansluta till mötet Ingen anmälan behövs.

Samtalet spelas inte in och finns därför inte att titta på i efterhand.

Om samlingsforum samtal

På Samlingsforum samtal får du som jobbar med samlingsförvaltning eller på andra sätt hanterar kulturföremål, samlingar och kulturarv en möjlighet att under 1-2 timmar träffa kollegor, utbyta erfarenheter och diskutera en fråga på djupet. Ingen föranmälan behövs.

Evenemangsinformation

Plats: Teams
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Seminarium