Foto: (CC BY)

Seminarium digitalisera och beforska samlingar och arkiv

Seminarium om förbättrade förutsättningar för digitalisering för forskning. Arrangeras gemensamt av Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Kungliga biblioteket.

Är du forskare och planerar att ansöka om medel för projekt där digitalisering ingår? Är du arkivarie/antikvarie vid en kulturarvsinstitution och skulle vilja utveckla bättre metoder för samverkan med forskare i samband med ert digitaliseringsarbete? Kungliga biblioteket, Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet har erfarenheter och kunskap från flertalet forskningsprojekt. Informationen och diskussionerna är applicerbara på alla samlingar och arkiv inom kulturarvssektorn då processerna för digitalisering ser likartade ut. Vi riktar oss därmed till alla som forskar på eller som arbetar med digitalisering av kulturarv, inte enkom till forskare som arbetar med just våra samlingar.

Syftet med seminariet är att skapa en transparent och öppen dialog mellan forskare och kulturarvsinstitutionerna som förvaltar samlingar och arkiv inför kommande utlysningar av forskningsmedel. Det handlar dels om kulturarvsinstitutionernas möjligheter och begränsningar med digitalisering och varför det är viktigt att en dialog förs redan inledningsvis inför en ansökan. Därtill önskar vi även öppna upp för en dialog om vilka behov forskningen har och hur vårt stöd kan utvecklas och förbättras.

Vår förhoppning är att seminariet är starten för en öppen och prestigelös samverkan som i förlängningen kommer att leda till starka forskningsansökningar och ett mer digitalt tillgängligt kulturarv.

Anmäl dig till seminariet här

PDF Seminarium Forskningsinitierad digitalisering

 

För frågor kontakta:

Riksantikvarieämbetet: Åsa M Larsson

e-mail: Asa.larsson@raa.se

telefon: 08-5191 8241

Kungliga biblioteket: Christopher Natzén

e-mail: Christopher.natzen@kb.se

telefon: 010-709 31 55

Riksarkivet: Kim von Hackwitz

e-mail: Kim.vonhackwitz@riksarkivet.se

telefon: 010-476 84 24

Evenemangsinformation

Plats: Digitalt, Zoom
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Seminarium