Spectrum bokklubb och processen förvärv och accession 

Välkommen till Spectrum bokklubb och processen Förvärv och accession  

I det andra mötet med bokklubben träffas vi  för att diskutera spectrumprocessen som rör förvärv och accession. En naturlig fortsättning på förra mötet där vi diskuterade inkommande objekt. Även denna gång får vi ta del av konkreta exempel från museer. 

Inför mötet: 
Läs spectrumprocessen Förvärv och accession och tänk igenom hur det ser ut på ert museum. Länk till Spectrum finns här.  

Fundera på om hur ni på ert museum arbetar med förvärv och accession. Har ni en process där ni både förvärvar och accederar eller är det uppdelat? Är det tydligt vilka typer av objekt som kan förvärvas, och vem beslutar om förvärv? 

Vilka tankar och funderingar har ni kring Spectrums föreslagna arbetsrutiner, policyer och miniminivåer?  

  

Varmt välkomna den 17:e september kl. 14.00 -15.00. 

Ingen anmälan behövs 

 

Bokklubben sker digitalt i programvaran Teams. Ingen programvara behöver installeras.  

Länk till träffen hittar ni här.
 

Evenemangsinformation

Plats:
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Seminarium