Museet för nordiska fornsaker, Uppsala 1948. Else Nordahl, Sune Lindqvist och Hilmer Gelin i samtal om ett spjutspetsfynd från båtgrav i Valsgärde.Foto: (PDM)

Webbinarium: Tänka tillsammans

Vad händer när pedagoger och antikvarier arbetar nära tillsammans? Vilka arbetsformer fungerar bra och finns det stötestenar? Riksantikvarieämbetet bjuder in till ett samtal om hur pedagogiken kan bli en integrerad del i hela museets verksamhet.

Välkomna att berätta om era erfarenheter samt att ställa frågor till varandra. Webbinariet är en fristående fortsättning på seminariet med samma namn som hölls under Museernas vårmöte 2019 och tar avstamp i tre exempel:

Röhsska museet har tillsammans med Design Lab S demokratiserat urvalsprocessen inför en utställning. Seniorer och skolelever från Biskopsgården har stått för urvalet till museets utställning av nyförvärv inom projektet Expertrådet. Rådet har tillfört nya kunskaper och en annan syn på design än den museet vanligtvis arbetar med.
Elisabeth Lindstrand, konstpedagog på Röhsska museet, deltar i webbinariet.

På Skansen har antikvarier och pedagoger ett nära samarbete genom det man kallar Berättarkartan och Berättarmodellen. I arbetet med att gestalta en angelägen och trovärdig miljö i Tottieska gården har pedagogiken fungerat som kompass. Monica Tornberg, museipedagog och Marianne Strandin, antikvarie, deltar i webbinariet.

Det tredje exemplet är Sörmlands museum som har haft ett integrerat arbetssätt i uppbyggnaden av de nya öppna magasinen där all personal ska kunna hålla visningar. Charlotta Dahlén, antikvarie på Sörmlands museum, deltar i webbinariet.

Lina Wennersten och Charlotte Ahnlund Berg från Riksantikvarieämbetet leder samtalet som hålls i ett virtuellt mötesrum. Du kan ansluta till mötet genom skype, webbläsaren eller telefonen.

Anmälan görs genom att mejla Lina Wennersten. Vid anmälan får du en tydlig instruktion om hur du ansluter till mötet.

Mötet börjar kl 15 men det går att ansluta sig till mötet tidigare, vilket är att föredra för då hinner vi bistå den som eventuellt har problem att ansluta.

Varmt välkomna!

Evenemangsinformation

Plats: Virtuellt mötesrum
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Seminarium