Foto: Magnus Mårtensson (CC BY)

Workshop i packning och hantering av museiföremål

Hantering och transport av museiföremål utgör alltid en risk för skador. Risken för skador kan minskas genom kunskap hos alla inblandade och genom att föremålen packas på ett lämpligt sätt. I december erbjuds en workshop i ämnet i Göteborg och Stockholm.

I december arrangerar Riksantikvarieämbetet i samarbete med Studio Västsvensk Konservering och Armémuseum en endags-workshop i konsten att packa och hantera olika typer av museiföremål. Kursen vänder sig till alla på museet som packar och hanterar föremål och innehåller såväl grundläggande teori som gott om tid att praktiskt prova på olika packningslösningar. Innehållet utgår ifrån standarden ”Bevarande av kulturarv – packmetoder för transport” SS-EN 15946.

Kursen erbjuds vid två tillfällen i december 2017:

  • Den 14 december på Studio Västsvensk Konservering i Göteborg.
    Kursledare: Martin Ericson, Morgan Denlert och Lotti Benjaminsson.
  • Den 19 december på Armémuseum i Stockholm.
    Kursledare i Stockholm är Martin Ericson och Morgan Denlert. (Obs: Fullbokat)

Anmälan görs på: http://www.delegia.com/app/netattm/attendee/Page/67174
För frågor kontakta: gabriella.ericson@raa.se
Läs mer: Inbjudan workshop packning och hantering 2017_2

Evenemangsinformation

Plats: Stockholm (Visa på karta)
Start:
Slut: