Ett svart ånglok kommer körande och det ryker från sidorna.
Östra Södermanlands Järnväg får bidrag för renovering av ångpannan på loket KM Nelsson. Ångloket från 1914 är föreningens flaggskepp och har trafikerat museibanan i 40 år. Foto: (CC BY)

Tema 2024: Kulturens vägar, knutpunkter och mötesplatser

Kulturarvsdagen är Riksantikvarieämbetets årliga evenemang där lokala arrangörer medverkar och bjuder in allmänheten till hundratals olika kulturarvsarrangemang från norr till söder i hela landet. Kulturarv finns överallt omkring oss och påverkar alla. Det formas och omformas ständigt – i dåtid, nutid och framtid.

Kulturens vägar, knutpunkter och mötesplatser” är det gemensamma paneuropeiska temat för 2024 års European Heritage Days, evenemanget som i Sverige kallas Kulturarvsdagen. Det årliga evenemanget ska ge möjlighet för engagerade personer och organisationer att väcka intresse för kulturhistoria och att synliggöra den breda palett av kulturarv som finns i dagens Sverige.

Bidrar till att öka medvetenheten om Europas rikedom och kulturella mångfald

Kulturarvsdagen erbjuder många möjligheter att reflektera över hur vi kan identifiera och skydda vårt materiella, immateriella och biologiska kulturarv, främja hållbar turism.

Kulturarvsdagen är också ett utmärkt tillfälle att testa nya innovativa lösningar, till exempel guidning via QR-koder eller appar med virtuella visningar, foton och annan information, till exempel för personer som inte själva kan ta sig till ett besöksmål eller en visning.

Ett stort antal länder i Europa samverkar inom ramen för det gemensamma temat. Läs mer om vilka länder som delar årets tema och vilka arrangemang som presenteras på den gemensamma europeiska webbplatsen för European Heritage Days.

Var med och delta mer arrangemang du också!

Den nationella temadagen för kulturarvet, då lokala arrangörer medverkar och bjuder in allmänheten till hundratals olika kulturarvsarrangemang, har arrangerats sedan 1988 med olika teman varje år.

Kulturarvsdagen infaller nästa gång söndag den 8 september 2024.  Som vanligt kan man medverka med aktiviteter även redan under fredag och lördag, den 6 och 7 september, så att så många besökare som möjligt får tillfälle att uppleva kulturarvet – på plats eller genom digitala aktiviteter. 


Kulturarvsdagen arrangeras av Riksantikvarieämbetet, i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas samarbetsråd (ArbetSam), och är en del i det europeiska samarbetet European Heritage Days.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: