Arkeologidagen i Härjedalen

Arkeologidagen äger alltid rum den sista söndagen i augusti. Här kan man under dagen besöka följande arrangemang:

Visst är det väl dags att arrangera temadagen Arkeologidagen även i Härjedalen! Vill du medverka eller tipsa någon annan att vara med? Läs mer här!

2018

  • Ännu inte något anmält arrangemang

2017

  • Inga anmälda arrangemang

2016

  • Inga anmälda arrangemang