Arkeologidagen i Södermanland

Arkeologidagen äger alltid rum den sista söndagen i augusti. Här kan man under dagen besöka följande arrangemang:

Tips! För arrangemang i Stockholm – se även under Uppland

2018

  • Ännu inte något anmält arrangemang

2017

  • Inga anmälda arrangemang

2016