Material och marknadsföring

Här finns råd och information för arrangörer som medverkar vid Arkeologidagen.

Alla anmälda arrangemang presenteras med en webbsida, sorterad landskapsvis, här på Riksantikvarieämbetets webbplats för Arkeologidagen. Arrangemangen läggs ut efterhand som de anmäls, så ju tidigare vi får din anmälan ju längre tid exponeras dina aktiviteter.Vi stödjer även alla arrangörer som deltar i Arkeologidagen med marknadsföring genom gemensamma affischer och viss annonsering: .

Central marknadsföring

 • Webbplatsen för Arkeologidagen: Riksantikvarieämbetet marknadsför den gemensamma webbplatsen för Arkeologidagen, där alla medverkande arrangemang annonseras landskapsvis med länk till egen presentationssida, i vårt nyhetsbrev och i nyhetsartiklar på vår webbplats.
 • Pressmeddelande och sociala medier: Vi tipsar även via våra kanaler för sociala medier och skickar ut ett gemensamt pressmeddelande, ungefär en vecka innan Arkeologidagen. På Riksantikvarieämbetets Facebook görs även en egen evenemangsida för Arkeologidagen. Gör gärna inlägg och tipsa om ert arrangemang där!
 • Affisch: Riksantikvarieämbetet tillhandahåller en gemensam affisch med årets temabild för Arkeologidagen i pdf-format som du själv kan skriva ut från webbplatsen i A3- eller A4-format. Du kan även beställa affischen på blankt affischpapper till självkostnadspris plus porto med tjänsten ”Print on Demand” via länken här till höger.
  På affischen finns ett vitt tomt utrymme där du kan skriva in programmet för just din aktivitet. Vill du hellre göra en egen affisch och trycka upp själv, kanske lägga in en egen bild, så finns mallen även att ladda ned i originalformatet Indesign. (Behåll dock alltid namnet Arkeologidagen i huvudet och hela sidfoten med Riksantikvarieämbetets logo och webbadressen till evenemangssidan orörd.)

Lokal marknadsföring

 • Lokalmedia och annonsering: Den lokala marknadsföringen svarar du som arrangör själv för. Gör gärna ett eget pressmeddelande. Av erfarenhet vet vi att det är ett bra hjälpmedel för journalister när de vill hitta intressanta arrangemang att skriva eller göra inslag om i lokal media.
   Det finns en enkel mall för hur du kan skriva ett eget pressmeddelande. Den kursiva texten är fakta om Arkeologidagen som är tänkt att ligga längst ner i pressmeddelandet. Den andra texten anpassar ni själva utifrån era lokala programpunkter för dagen. Håll det kort, koncist och gärna med citat från de som medverkar.
   Att annonsera lokalt i tidningar, sätta upp egna affischer samt tipsa lokalpress/radio är andra bra exempel på hur du kan berätta om vad som händer på Arkeologidagen hos just er. Glöm inte att alltid ha med webbadressen till den gemensamma evenemangswebben,

www.raa.se/arkeologidagen

 • Sociala medier: Ett annat tips på egen marknadsföring är att använda sociala medier, såsom Facebook, Twitter och Instagram, där ni kan lägga upp info, bilder och tipsa om just era aktiviteter. Lägg alltid till hashtag #arkeologidagen om ni skriver på Twitter eller Instagram. Då kan vi följa statistiken på inlägg och artiklar.
 • Webbmarknadsföring: Att anmäla ert arrangemang med dagens aktiviteter till olika evenemangskalendarier är ett bra sätt att nå besökare men även lokalmedia som vill hitta intressanta aktiviteter att göra inslag om kring det som händer i närområdet.

Uppföljning och utvärdering

Efter Arkeologidagen skickas en utvärdering via en webbenkät till kontaktpersonen för det lokala arrangemanget. Den innehåller till exempel frågor om antal deltagare, er tillgänglighet, hur ni marknadsfört er lokalt och vad deltagarna tyckte om arrangemanget osv. Till er hjälp för att få ett bra underlag finns också en enkel enkät att dela ut till besökare.

 • Skriven av: Eva Fadeel
 • Publicerad: 29 augusti 2017
 • Uppdaterad: 21 november 2017