Bild från utgrävningarna som avslutades 2017
Bild från utgrävningarna som avslutades 2017. Foto: ( CC BY)

Utgrävningarna i Gamla Uppsala

Tänk att kunna följa samhällsförändringar under 2000 år och belysa den sociala mångfalden i Gamla Uppsala – alltså inte bara den storslagna eliten, utan också trälarna, hantverkarna och bondefamiljerna.

Det var förhoppningen när man startade de arkeologiska undersökningarna i Gamla Uppsala i samband med att den nya dubbelspåriga järnvägen, Ostkustbanan, skulle byggas.

Arkeologiprojektet Gamla Uppsala startade

En arkeologisk förundersökning gjordes under 2011. Syftet var att belysa ”landskapande och samhällsbyggande i Gamla Uppsala under järnålder och medeltid”.

Tisdagen den 10 april 2012 startade sen den stora arkeologiska utgrävningen av Gamla Uppsala i samband med att Trafikverket började utbyggnaden av Ostkustbanan.

ARkeologen Anton Seiler undersöker ett av fundamenten där det en gång stått en trästolpe.

Utgrävningen, som omfattade totalt 70 000 kvadratmeter, ger en unik inblick i den mångfald av människor som levde och verkade på platsen Utgrävningen pågick under 2012 och 2013 och utfördes av arkeologer från Riksantikvarieämbetet, Upplandsmuseet och Societas Archaeologica Upsaliensis.

Forskningsgrävning Kungsgårdsområdet

Ett forskningsprojektet genomfördes under 2010 och 2011 av John Ljungkvist, Uppsala Universitet och Hans Göthberg och Per Frölund, Upplandsmuseet. Ett hantverksområde och två terrasser med hallbyggnader norr om kyrkan undersöktes.

Läs mer om utgrävningarna

Vill du läsa mer om utgrävningen så titta på projektets webb Arkeologi Gamla Uppsala.

Besök också John Ljungkvists blogg om forskningsgrävningen samt Societas Archaeologica Upsaliensis sida om undersökningarna i Gamla Uppsala.

Läs mer om ostkustbanan

Dubbelspåret i Gamla Uppsala invigdes den 17 september. Se Trafikverkets hemsida för mer information.