Välkommen på 3D-workshop

En praktisk workshop i kulturhistorisk miljö på Glimmingehus visar alla stegen – från foto till färdig 3D-modell.

Deltagare

Vi har lagt gränsen vid ca 20 deltagare (totalt 30st anmälda) och försökt fått en bra geografisk spridning samt ungefär lika många män och kvinnor. Merparten av deltagarna kommer från museer, samt från högskolor och offentlig kulturverksamhet. Alla anmälda är meddelade via mail. Vid återbud är det viktigt att anmäla det till viktor.lindback@raa.se så att någon annan kan erbjudas platsen.

Upplägg

Vi kommer varva teoretiska med praktiska pass och utgått från indelning av deltagarna i fyra grupper och fyra stationer:

1.       Digitalisering av interiör
2.       Digitalisering av exteriör/drönare
3.       Digitalisering av föremål
4.       Programvaran Reality Capture

Varje grupp à 5 personer kommer att få 2 timmar per station och den första gruppen som jobbar med Reality Capture (onsdag kl 10) får arbeta med det material som fotades gemensamt under tisdag eftermiddag.

Utrustning

Arrangören står för den utrustning som behövs vid workshopen. Om någon deltagare vill ta med egen dator eller kamera så gäller följande:

Dator

https://support.capturingreality.com/hc/en-us/articles/115001524071-OS-and-hardware-requirements

Kamera

Digital systemkamera med minst 12megapixel. Det går bra med lägre men helst 12. Gärna ett sk fast objektiv. Men det funkar med de sk. ”kitobjektiven” som följer med. Gärna stativ om de har också, men det är inget krav.

Klädsel

Ta med varma kläder och skor. I april är det kallt och fuktigt inne i borgen och vi kommer även vara utomhus.

Detaljerat program

Tisdag 10 april

10.00 Välkommen och genomgång över dagarna
10.30 Om 3D, bakgrund, framtid, exempel
12.00 Lunch
13.00 Rundvandring på borgen
14.00 Användning av systemkamera för fotogrammetri, inställningar etc
15.00 Praktisk genomgång: interiör, exteriör, föremål, drönare
16.30 Avslut
18.30 Gemensam frivillig middag

Under dagen: testa HTC Vive och Oculus Rift (ex Realities, Montmartre)

Onsdag 11 april

09.00 Reality Capture
10.00 PASS 1
12.00 Lunch
13.00 PASS 2
15.00 PASS 3
17.00 Avslut/avstämning
18.30 Gemensam frivillig middag

Torsdag 12 april

09.00 Andra programvaror (redigering av modeller o s v)
10.00 PASS 4
12.00 Lunch
13.00 Praxis för 3D-digitalisering (rättigheter, syfte, uppladdning, etc)
13.45 Sketchfab, uppladdning/funktioner (teamen laddar upp sina modeller)
14.30 Avslutande diskussion
15.00 SLUT