Glimmingehus 3D Barn – Övre förstugan

Nu har du kommit in i övre förstugan. Här var det alltid liv och rörelse.

Betjänterna sprang som skållade råttor för att göra Jens nöjd. Man fick passa sig så att man inte blev trampad på svansen eller stukade morrhåren!

<Tillbaka till 3D borgen