Glimmingehus 3D barn – Spiskällaren

Nu är du i ett rum som heter spiskällaren och det var här all mat och dryck förvarades. Under Margaretas och Jens tid var dessa rum fyllda med kistor, väggskåp, hyllor, korgar och kar.

För att hindra råttor och möss från att äta upp allt hängdes en del av maten upp i taket. Det stoppade dock inte mig, hemligheten var att ta så lite i taget att kocken aldrig kunde veta säkert om något saknades!

<Tillbaka till 3D borgen