Webbresurser för skolor

 

Här samlar vi webbresurser för skolor om Glimmingehus. Materialet kan användas som förberedelse eller efterarbete i klassrummet, i samband med ett besök på Glimmingehus. Resurserna kan givetvis också användas för de skolor som inte har möjlighet att göra ett besök på Glimmingehus. Håll utskick, för under hösten kommer vi att fylla på med ytterligare material!

Glimmingehus i Skåne. Foto: (CC BY)

Lärarhandledning och fakta om Glimmingehus

För den lärare som vill läsa på inför sitt besök på Glimmingehus med sin klass, så hittar du här både lärarhandledning och litteraturtips.

Lärarhandledning om Glimmingehus:

Litteraturtips om Glimmingehus:

  • Nilsson, Sten Åke, Glimmingehus 500 år, Lund 1999
  • Wallin, Curt, Sägner kring Glimmingehus, Ystad 1952
  • Ödman, Anders, Glimmingehus, Svenska kulturminnen 7, Stockholm 2000

Filmer om Glimmingehus

I samband med att vi erbjuder skolorna möjligheten att boka en livesändning, så har vi tagit fram en rad kortare filmer för skolor som berättar om Glimmingehus historia. Filmernas teman har koppling till läroplanen och handlar exempelvis om livsvillkor, religion och historiska källor. Filmerna visar er allt från kök till toaletterna och festvåningen. Vem åt vad, hur straffades man och hur funkade alla fällorna?

Här hittar du länkar till filmerna:

I filmerna förekommer det en del svåra ord. En del av dessa finns förklarade i filmerna. Andra ord är inte förklarade och finns därför samlade här i en ordlista. Titta gärna på dessa ord innan ni tar del av filmerna.

Väsen och folktro

Folktro och berättelser om väsen är en pedagogisk resurs som kan fylla många olika funktioner i skolundervisningen. Exempelvis är de ett spännande verktyg att använda sig av för att sätta in eleverna i den lokala ortens landskap, geografi och historia. De kan också fylla viktiga funktioner till skrivande och skapande av olika slag och de är som gjorda för ämnesöverskridande projekt. I samband med en utställning om oknytt och väsen tog vi fram ett så kallat Väsenkort för eget skapande. Skriv gärna ut vårt väsenkort och låt eleverna skapa egna väsen. Lämpar sig bäst i A3-storlek.