Upptäcktsfärd – eleverna upptäcker Glimmingehus

Boka ett skolprogram där eleverna själva får arbeta och söka kunskap i borgen eller i utställningen Borgfolk. Gärna i kombination med en guidad visning av borgen!

Vi erbjuder två olika skolprogram där ni med vårt stöd till hjälp och en enklare form av problembaserat lärande får upptäcka Glimmingehus.

Dessa skolprogram är gratis, men måste förbokas. Välkommen med din bokningsförfrågan för skolprogrammen här.

Upptäcktsfärd i borgen

Efter en kortare introduktion får eleverna här själva upptäcka borgen med egna undersökningar. Eleverna får i smågrupper lösa en rad olika uppgifter och frågor i borgen. Vad är borgen byggd av? Kan du hitta rumsindelningen i stora salen? Hur såg möblerna ut? Kan du hitta resterna efter takmålningen? Är borgen byggd efter den gotländska eller den själländska alnen? Vi avslutar det hela med en muntlig redovisning där de olika elevgrupperna får redovisa vad de kommit fram till?

Målgrupp: årskurs 4-6
Tid: 1 timme. Kan med fördel även kombineras med en 50 minuters borgvisning.

Upptäcktsfärd i utställningen Borgfolk

Efter en kortare introduktion får eleverna här själva upptäcka utställningen Borgfolk, som visas i museet på borgholmen. Eleverna får i smågrupper lösa en rad olika frågor med anknytning till Borgfolk. Varför skulle borgen på Glimmingehus rivas 1676? Vad fick tjänstefolk i lön under Jens och Margaretas tid? Vad gjorde Maria Sofia Skogh i Ryssland under 1700-talet? Vi avslutar det hela med en muntlig redovisning där de olika elevgrupperna får redovisa vad de kommit fram till.

Målgrupp: årskurs  4-6
Tid: 1 timme. Kan med fördel även kombineras med en 50 minuters borgvisning.