Borgvisningar

Följ med på en visning och ta del av borgens spännande historia. Här hittar du också information om våra olika temavisningar.

Dessa skolprogram är gratis, men måste förbokas. Välkommen med din bokningsförfrågan för skolprogrammen här.

Borgvisning

Guide i medeltidskläder och skolklass med lärare samlade framför borgen ingång.
Foto: Peter Eskilsson (CC BY)

Följ med på en visning och ta del av borgens spännande historia. Våra guider berättar och levandegör vardagslivet i en skånsk borg. Hur såg livsvillkoren ut för de kvinnor och män som bott och arbetat på Glimmingehus i äldre tider?

Ordval i samband med våra visningar anpassas självklart, så långt det är möjligt, till elevernas ålder och kunskaper. Målet är att så långt som möjligt förklara svåra ord, när sådana används. Vill du ändå förbereda eleverna så hittar du en ordlista här.

Målgrupp: från årskurs 1 till gymnasiet

Tid: ca 50 minuter

Antal: max 35 personer per visning

 

Hur vet vi det? Om historiska källor

Handskrivet manuskript på pergament från medeltiden. I övre vänstra hörnet en så kallad anfang, en förstorad dekorerad begynnelsebokstav i flera färger.
Medeltida skriftkällor är en ovärderlig kunskapskälla, fast man får beakta skrivarens syfte! Foto: Mats Larsson (CC BY)

I våra livesända lektioner har vi noterat intresset för filmen om historiska källor. Ofta får vi även frågor från eleverna på visningarna av karaktären: Hur vet ni det? Därför har vi tagit fram ett skolprogram i detta ämne!

Vi inleder med att introducera ämnet. Därefter delas klassen in i grupper för att utifrån historiska källor lösa en rad mysterier om Glimmingehus. Givet­vis finns vi till hands. När de är färdiga får de göra varsin redovisning.

Den andra delen består av en lekfull visning i borgen! Under den dyker an­tingen den ifrågasättande Kjell Kritik upp, eller hans likasinnade vän Inga Vet. Klassen får då ta ställning till vad som verkar troligast.

Målgrupp: åk 4-6.

Tid: 120 min.

Antal: Max 30 elever per program.

 

1600-talsvisning

Kopparstickstavla av adelsmannen Holger Rosencrantz, död 1647. Holger ses från midjan upp.
En av Glimmingehus borgherrar på 1600-talet, Holger Rosencrantz som dog 1647. Foto: Mats Larsson (CC BY)

Läser ni om 1600-talet ? Följ då med på en spännande vandring där vår 1600-talsklädda guide berättar och levandegör vardagslivet på Glimmingehus. Vem levde här på 1600-talet och hur såg det ut? Vad var det egentligen som hände på Glimmingehus 1676, det år då borgen skulle rivas?

Målgrupp: Från årskurs 4 till gymnasiet

Tid: ca 50 minuter

Antal: max 35 personer per visning

 

Barnen på Glimmingehus

Medeltida kalkmålning i Danmark med skolpojkar som på marken studerar och skriver utanför skolan. Bredvid står läraren med straffredskap.
Den medeltida latinskolan var en både bildande och brutal värld. Foto: Wikipedia (CC BY)

Följ med på en visning i borgen där vi berättar om barnens historia. Under visningen lyfter vi fram barndomens historia och barnens vardagsliv med betoning på medeltiden och med utgångspunkt från Glimmingehus. Vi lyfter också fram vad det är för historiska källor som kan berätta om barnens levnadsvillkor.

Målgrupp: Från årskurs 1 till gymnasiet

Tid: ca 50 minuter

Antal: max 35 personer per visning

 

Sägenvisning

Medeltida kalkmålning på en skäggig krigare med lång svanhals och vapen i hand.
Foto: Mats larsson (CC BY)

Följ med på en visning i borgen där vi berättar om Glimmingehus historia med utgångspunkt från spännande sägner. Här kan man få höra historier om jättar, svarta spökhundar, svartråttor, underjordiska gångar och farliga hönor. Vi tittar också närmare på begreppet sägner och lyfter fram deras roll och funktion nu och i äldre tider.

Målgrupp: Från årskurs 1 till gymnasiet

Tid: ca 50 minuter

Antal: max 35 personer per visning

 

Egna förslag?

Vi håller gärna visningar på olika tema och perspektiv, exempelvis sägner, ekonomi, försvar, manligt-kvinnligt, barnperspektiv och byggnadshistoria. Man kan också välja att titta närmare på speciella perioder ur Glimmingehus historia. En temavisning fungerar bäst om denna i förväg förankrats och förberetts hos elever och medföljande personal. Hör av er till oss om era tankar och idéer!