Borgvisningar

Följ med på en visning och ta del av borgens spännande historia. Här hittar du också information om våra olika temavisningar.

Dessa skolprogram är gratis, men måste förbokas. Välkommen med din bokningsförfrågan för skolprogrammen här.

Borgvisning

Följ med på en visning och ta del av borgens spännande historia. Våra guider berättar och levandegör vardagslivet i en skånsk borg. Hur såg livsvillkoren ut för de kvinnor och män som bott och arbetat på Glimmingehus i äldre tider?

Målgrupp: från årskurs 1 till gymnasiet

Tid: ca 50 minuter

Antal: max 35 personer per visning

Ordlista för borgvisningar

Ordval i samband med våra visningar anpassas självklart, så långt det är möjligt, till elevernas ålder och kunskaper. Målet är att så långt som möjligt förklara svåra ord, när sådana används. Vill du ändå förbereda eleverna så hittar du en ordlista här. Sammanställningen är en lista över de ord som används av vår personal i samband med guidade turer i borgen. Alla dessa ord i ordlistan används självklart inte under en och samma visning.

Temavisningar

Vi håller gärna visningar på olika tema och perspektiv, exempelvis sägner, ekonomi, försvar, manligt-kvinnligt, barnperspektiv och byggnadshistoria. Man kan också välja att titta närmare på speciella perioder ur Glimmingehus historia. En temavisning fungerar bäst om denna i förväg förankrats och förberetts hos elever och medföljande personal.

Här nedan följer några exempel på temavisningar.

1600-talsvisning

Läser ni om 1600-talet ? Följ då med på en spännande vandring där vår 1600-talsklädda guide berättar och levandegör vardagslivet på Glimmingehus. Vem levde här på 1600-talet och hur såg det ut? Vad var det egentligen som hände på Glimmingehus 1676, det år då borgen skulle rivas?

Målgrupp: Från årskurs 4 till gymnasiet

Tid: ca 50 minuter

Antal: max 35 personer per visning

Barnen på Glimmingehus

Följ med på en visning i borgen där vi berättar om barnens historia. Under visningen lyfter vi fram barndomens historia och barnens vardagsliv med betoning på medeltiden och med utgångspunkt från Glimmingehus. Vi lyfter också fram vad det är för historiska källor som kan berätta om barnens levnadsvillkor.

Målgrupp: Från årskurs 1 till gymnasiet

Tid: ca 50 minuter

Antal: max 35 personer per visning

Sägenvisning

Följ med på en visning i borgen där vi berättar om Glimmingehus historia med utgångspunkt från spännande sägner. Här kan man få höra historier om jättar, svarta spökhundar, svartråttor, underjordiska gångar och farliga hönor. Vi tittar också närmare på begreppet sägner och lyfter fram deras roll och funktion nu och i äldre tider.

Målgrupp: Från årskurs 1 till gymnasiet

Tid: ca 50 minuter

Antal: max 35 personer per visning

Här är ett litet smakprov på våra sägner!

 

Passa på och gå en tipsrunda på Glimmingehus

I parken strax norr om borgen finns en stationär tipsrunda. Rundan innehåller frågor om Glimmingehus och om medeltiden. Tipsrundan startar vid örtagården och finns i en lätt och en svår variant. De rätta svaren kan ni hämta  vår butik under våra öppettider. Papper och pennor tar ni själva med.