Skolklass Foto: (CC BY)

Fritidshem

På Glimmingehus kan fritidshem ta del av Skånes historia i en spännande kulturmiljö. Här kan barnen få inblickar, upplevelser och kunskaper om Glimmingehus och Skånes historia.

Lovverksamhet på Glimmingehus

Under sportlovet, påsklovet, höstlovet och sommarlovet håller vi öppet på Glimmingehus för allmänheten, med en rad olika spännande aktiviteter och verkstäder. Fritidshem är välkomna att avgiftsfritt delta i dessa aktiviteter. Vi tar dock endast emot maximalt tio barn per besök och tillfälle. Besöken ska bokas i förväg.

Visningar av borgen

Följ med på en visning och ta del av borgens över femhundraåriga resa från adelsnäste till besöksmål. Våra guider berättar och levandegör här vardagslivet i en skånsk borg. Hur såg livsvillkoren ut för de människor som har bott och arbetat på Glimmingehus i äldre tider? Borgvisningarna är avgiftsfria för fritidshem. En borgvisning ska dock alltid bokas i förväg.

Passa på och gå en tipsrunda på Glimmingehus

I parken strax norr om borgen finns en stationär tipsrunda. Rundan innehåller frågor om Glimmingehus och om medeltiden. Tipsrundan startar vid örtagården och finns i en lätt och en svår variant. De rätta svaren kan ni hämta  vår butik under våra öppettider. Papper och pennor tar ni själva med.

Gör ett besök vår utställning Borgfolk

Utställningen BORGFOLK gör en rad nedslag bland intressanta personer och dramatiska händelser. Hur långa var folk på medeltiden? Varför skulle Johan Hintzke riva borgen 1676? Varför satta Maria Sophia Skogh i ryskt fångläger? Allt detta och mycket därtill kan du ta del av i utställningen.