Lägerskola

Målgrupp: från åk 4 till gymnasiet, max 30 elever
Tid: från kl. 14 dag ett till kl. 12 dag två
Period: se bokningsbara tider nedan
Kostnad: 325 kr/elev (minst 20 betalande)

En natt på Glimmingehus – vardagsliv & gästabud

När alla andra har åkt hem, stannar ni kvar och lever lägerliv i våra medeltida tält. Programmet omfattar såväl Glimmingehus historia som äldre tiders hushållning och vardagssysslor. Genom hantverk och rollspel förs elever och lärare bakåt i tiden mot det tidiga 1500-talet och det blir era klasser som under ett dygn ger Stora Glimminge nytt liv. Vi avslutar det hela med ett festligt gästabud. Rusta er för lägerliv och låt sedan elevernas egna erfarenheter av att vara hjon, gycklare, mjölkdeja, köpman, salvemakerska, skrivare eller kokerska inspirera till vidare arbete i skolan.

En natt på Glimmingehus – fältläger

När alla andra har åkt hem, stannar ni kvar och lever lägerliv i våra medeltida tält. Programmet omfattar såväl Glimmingehus historia, som vardagsliv och vardagsgöromål i ett medeltida fältläger. Genom hantverk och praktiska aktiviteter sätter vi oss in i livet för härlägrets invånare bestående av legoknektar, bondesoldater, fältskär, tjänstefolk, kvinnor, barn med flera. Rusta er för lägerliv och låt sedan aktiviteterna och elevernas upplevelser på plats inspirera till vidare arbete i skolan.

Bokningstider för lägerskola 2018

Välj bland följande tider för lägerskola på Glimmingehus. Boka i tid så att du får den tid som passar er klass! Vi tar en klass per tillfälle.

maj
14-15, 15-16, 16-17, 17-18 maj

juni
31-1, 7-8 juni